تاپ خبر۲۴:با توجه به تذکر جناب آقای بخشایش نماینده محترم مردم اردستان، در جلسه چهارشنبه ۳۰/۲/۹۴ مجلس محترم دایر بر این که “ماهانه ۱۰۰ میلیون تومان به مدیرعامل نیکو حقوق و پاداش می‌دهند” توضیحات زیر برای آگاهی افکار عمومی ارائه می‌شود: “جناب آقای بخشایش موضوع را به نحوی مطرح کرده‌اند که گویا کشف جدیدی انجام […]

تاپ خبر۲۴:با توجه به تذکر جناب آقای بخشایش نماینده محترم مردم اردستان، در جلسه چهارشنبه ۳۰/۲/۹۴ مجلس محترم دایر بر این که “ماهانه ۱۰۰ میلیون تومان به مدیرعامل نیکو حقوق و پاداش می‌دهند” توضیحات زیر برای آگاهی افکار عمومی ارائه می‌شود:
“جناب آقای بخشایش موضوع را به نحوی مطرح کرده‌اند که گویا کشف جدیدی انجام شده و از عملی مخفیانه که توسط وزیر فعلی نفت رخ داده، پرده برداشته‌اند. در حالی که حقوق و مزایای مدیرعامل شرکت نیکو (از شرکت‌های وابسته به شرکت ملی نفت ایران که محل استقرار آن در کشور سوئیس می‌باشد)، بر اساس مصوبه مردادماه ۱۳۸۷ در دوران مدیریت عامل جناب آقای دکتر عاصمی‌پور پرداخت می‌شود و همه مدیران عامل این شرکت تاکنون بر پایه همان مصوبه، حقوق و مزایای خود را دریافت کرده‌اند و در سال‌های اخیر هیچ تغییری در حقوق و مزایای مدیرعامل این شرکت داده نشده‌است.
جای شگفتی است که ایشان پس از گذشت هفت سال از مصوبه یاد شده که در دوران ۳ وزیر محترم پیشین نفت نیز اجرا شده، چگونه به این ترتیب به طرح موضوع پرداخته‌اند و چرا مسوولیت آن را با الفاظی ویژه متوجه وزیر فعلی نفت دانسته‌اند؟ چگونه است که اگر عملی در دورانی غیر از وزارت وزیر فعلی نفت انجام شده باشد، پسندیده و بدون اشکال بوده و در زمان حاضر عملی ناپسند و نکوهیده قلمداد می‌شود؟
ضمناً حقوق مدیرعامل شرکت نیکو در سوئیس نیز به خلاف ادعای آقای بخشایش بسیار کمتر از رقم اعلام شده می‌باشد. ایشان به نکات دیگری نیز در تذکر خود اشاره کرده‌اند که گرچه از مصادیق روشن تهمت و افترا به خدمتگزاران نظام بوده، ولی در شرایط کنونی از پرداختن به آن‌ها خودداری شده و داوری نسبت به موضوع را به وجدان عمومی می‌سپارد.

اکبر نعمت الهی
مدیر‌کل روابط عمومی وزارت نفت