تاپ خبر۲۴:جعفر توفیقی مسئول کارگروه آموزش عالی رئیس‌جمهور و وزیر علوم دولت اصلاحات به عنوان سرپرست وزارت علوم منصوب شد.  توفیقی  در گفت وگو با  فارس گفت: به عنوان سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منصوب شده ام. وی جزئیات برنامه های فعالیتش را در روزهای آینده اعلام می کند.

تاپ خبر۲۴:جعفر توفیقی مسئول کارگروه آموزش عالی رئیس‌جمهور و وزیر علوم دولت اصلاحات به عنوان سرپرست وزارت علوم منصوب شد.

 توفیقی  در گفت وگو با  فارس گفت: به عنوان سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منصوب شده ام.
وی جزئیات برنامه های فعالیتش را در روزهای آینده اعلام می کند.