تاپ خبر24: استاندار مازندران درباره انگیزه قاتل آیت الله سلیمانی گفت: طبق اطلاعات تا این لحظه فرد قاتل شناختی از آیت‌الله سلیمانی نداشتند و بحث انگیزه شخصی منتفی است.

حسینی پور افزود: فرد قاتل از پرسنل شرکت انتظام بوده که خدمات انتظامی بانک ها را انجام می‌دهند و اسلحه مورد استفاده برای شخص قاتل بوده است.