تاپ خبر۲۴: مدیرعامل بانک ملت با بیان این نکته که رشد و توسعه اقتصادی به نظام تامین مالی کارآمد و اثر بخش وابسته است، گفت: نظام بانکی پاسخگوی تامین مالی کوتاه مدت بنگاه‌ها و بورس تامین کننده نیازهای بلند مدت اقتصادی است. به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک ملت، دکتر هادی اخلاقی فیض […]

تاپ خبر۲۴: مدیرعامل بانک ملت با بیان این نکته که رشد و توسعه اقتصادی به نظام تامین مالی کارآمد و اثر بخش وابسته است، گفت: نظام بانکی پاسخگوی تامین مالی کوتاه مدت بنگاه‌ها و بورس تامین کننده نیازهای بلند مدت اقتصادی است.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک ملت، دکتر هادی اخلاقی فیض آثار در هشتمین همایش توسعه نظام تامین مالی و سرمایه گذاری در ایران افزود: توسعه اقتصادی دغدغه عموم سیاستگزاران کشور و رشد و توسعه اقتصادی کشور به نظام تامین مالی کارآمد و اثر بخش وابسته است و بهره برداری از ابزارهای نوین تامین مالی یکی از مهم ترین ارکان این امر مهم است.
مدیرعامل بانک ملت ادامه داد: سهم تامین مالی بازار پول و سرمایه متفاوت است. نظام بانکی پاسخگوی نیاز تامین مالی کوتاه مدت بنگاه ها و بورس تامین کننده نیاز های بلندمدت اقتصادی است.
دکتر اخلاقی با بیان اینکه بانک‌ها بیشترین سهم تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی را به خود اختصاص داده اند، گفت: این روند از یک سو باعث ناکارآمدی نظام بانکی در تامین مالی است و از سوی دیگر مشکلاتی را به بنگاه‌های اقتصادی تحمیل می نماید. وی افزود: با توجه به برنامه ششم توسعه و همچنین سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی ادامه روند مذکور امکان پذیر نیست و توسعه بازار سرمایه و تقویت بورس نیاز امروز اقتصاد کشور است.
مدیرعامل بانک ملت ابراز امیدواری کرد: برگزاری این همایش ها بتواند گامی در جهت توسعه روش های تامین مالی و سرمایه گذاری در کشور باشد.