تاپ خبر24:معاون فنی و امور پروژه های گروه مالی گردشگری با اشاره به عملیاتی شدن خط ریلی فرعی مجتمع فولاد بناب در آذربایجان غربی گفت: ایجاد این خط آهن 4 کیلومتری کار بسیار ارزشمندی بود که موجب کاهش تردد جاده ای، مصرف انرژی و زمان حمل بار و محصولات تولیدی مجتمع فولاد بناب شد.
ابوالفضل گلزاری دراین خصوص افزود: این خط آهن با استفاده از مسیر فرعی نیروگاه برق بناب به داخل شهرک صنعتی بناب کشیده شد تا این شهرک را به راه آهن اصلی کشور متصل کند.وی گفت: بر اساس تصمیم رییس گروه مالی گردشگری شرکت ها و کارخانه های تولیدی گروه مالی گردشگری که در مجاورت ریل قرار دارند می توانند از شبکه ریلی کشور به خوبی استفاده کنند که به همین خاطر تصمیم گرفته شد که مجتمع فولاد بناب را با یک خط فرعی به شبکه ریلی کشور متصل کنیم.
گلزاری افزود: این خط ریلی ضمن این که یک ارزش افزوده برای گروه مالی گردشگری ایجاد کرد، ناوگان ریلی منطقه بناب را نیز تبدیل به یک سکوی باری برای شرکت ها و کارخانه هایی که داخل شهرک صنعتی بناب هستند، تیدیل کرد.
وی گفت: مجتمع فولاد بناب انواع میلگرد و آهن الات تولید می کند و نیاز اصلی آن نیز مواد اولیه شامل شمش، آهن قراضه و آهن اسفنجی است که از بافت و دیگر مناطق کشور خریداری و به داخل کارخانه فولاد بناب منتقل می شود.وی با اشاره به این که، اولین محموله شمش خریداری شده از شرکت چادرملو به وزن ۳ هزار تن از طریق راه آهن و این خط ریلی و طی کردن ۱۳۰۰ کیلومتر وارد مجتمع فولاد بناب شد، افزود: اگر قرار بود این حجم بار از طریق جاده حمل شود، می بایست ۱۳۵ تریلی این محموله را از چادرملو تا بناب حمل می کردند که بسیار پر هزینه، زمان بر و پر مخاطره بود.
معاون فنی و امور پروژه های گروه مالی گردشگری گفت: زمانی که اولین محموله شمش از چادرملو و شرکت احیا استیل بافت وارد کارخانه فولاد بناب شد، از تمامی مسئولان و دست اندرکاران استان و شهرک صنعتی بناب دعوت کردیم تا شاهد حمل و نقل و تخلیه بار در سکوی ایجاد شده، باشند که این موضوع مورد توجه بسیاری قرار گرفت.