تاپ خبر۲۴: به سبد محصولات و خدمات بانکداری اختصاصی بانک آینده، افزوده شد. به گزارش تاپ خبر۲۴ ،در راستای ارزش آفرینی و ارائه خدمات بهتر و موثر¬تر برای مشتریان بانک، به¬خصوص مشتریان ویژه، «ارائه خدمات CIP فرودگاهی»در مجموعه سبد محصولات و خدمات بانکداری اختصاصی بانک آینده، قرار گرفت. این خدمت که از تاریخ ۱۹/۰۲/۱۳۹۵ در […]

تاپ خبر۲۴: به سبد محصولات و خدمات بانکداری اختصاصی بانک آینده، افزوده شد.

به گزارش تاپ خبر۲۴ ،در راستای ارزش آفرینی و ارائه خدمات بهتر و موثر¬تر برای مشتریان بانک، به¬خصوص مشتریان ویژه، «ارائه خدمات CIP فرودگاهی»در مجموعه سبد محصولات و خدمات بانکداری اختصاصی بانک آینده، قرار گرفت.
این خدمت که از تاریخ ۱۹/۰۲/۱۳۹۵ در کلیه شعب تهران در حال ارائه می¬باشد؛از جمله خدمت¬های متمایز بانک آینده است که به مشتریان بانک،عرضه می¬گردد.
در این بسته، خدماتی مانند: انتقال مشتری مسافر از مبدا تا فرودگاه و هنگام بازگشت از فرودگاه تا مقصد، همراهی و مشایعت به محل جایگاهCIP و بالعکس، برخورداری از تشریفات و ورود و خروج اختصاصی، انجام سایر امور تشریفات نظیر: سپردن و استرداد بار توسط متصدیان، تشریفات گمرکی، اقدامات ترافیکی اعم از: رزرو جا و اخذ کارت سوار شدن به هواپیما با سرعت و دقت مطلوب، پذیرایی از مسافر و هم¬چنین استفاده از سیستم پذیرایی در جایگاه تشریفات، استفاده از خدمات اینترنت بی¬سیم رایگان در محل جایگاه تشریفات و امکان پذیرایی از مستقبلین و مشایعین در سالن تشریفات بعد و قبل از انجام پرواز، به مشتریان محترم ارائهمی-گردد.
مشتریان گرامی می¬توانند؛ برای کسب اطلاعات بیش¬تر، با مرکز ارتباط بانک با شماره ۲۷۶۶۳۲۰۰-۰۲۱، تماس حاصل نمایند.