تاپ خبر۲۴ : به منظور پاسخگویی به نیاز هموطنان و مشتریان اسکناس های نو به مناسبت عید نوروز از ۲۱ تا ۲۶ اسفندماه در شعب منتخب بانک ملی ایران توزیع می شوند. به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک ملی ایران، این اسکناس ها به مدت پنج روز کاری در ۱۲ شعبه بانک در […]

تاپ خبر۲۴ : به منظور پاسخگویی به نیاز هموطنان و مشتریان اسکناس های نو به مناسبت عید نوروز از ۲۱ تا ۲۶ اسفندماه در شعب منتخب بانک ملی ایران توزیع می شوند.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک ملی ایران، این اسکناس ها به مدت پنج روز کاری در ۱۲ شعبه بانک در سطح استان تهران توزیع می شود و نحوه توزیع اسکناس در سایر استان ها نیز با هماهنگی ناظر پولی بانک مرکزی و بر اساس برنامه ریزی استانی صورت می گیرد