به گزارش خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی شرکت آسیاتک، با هدف رقابتی نمودن هرچه بیشتر بازار و تسهیل در ارائه خدمات ارتباطات ثابت و ایجاد فرصت های برابر و حداکثری از منابع و امکانات موجود، تفاهم نامه ای کم نظیر میان شرکت های مخابرات ایران و آسیاتک منعقد شد. بر اساس این گزارش تفاهم […]

به گزارش خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی شرکت آسیاتک، با هدف رقابتی نمودن هرچه بیشتر بازار و تسهیل در ارائه خدمات ارتباطات ثابت و ایجاد فرصت های برابر و حداکثری از منابع و امکانات موجود، تفاهم نامه ای کم نظیر میان شرکت های مخابرات ایران و آسیاتک منعقد شد.

بر اساس این گزارش تفاهم نامه مورد اشاره در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ در خصوص بهره برداری از Bit stream شرکت آسیاتک از شبکه مخابرات ایران در سراسر کشور بسته شد.
این گزارش حاکی است پس از تصدی گری مجید صدری به ریاست شرکت مخابرات ایران و رویکرد مثبت وی در خصوص گذر از انحصار در عملکرد مخابرات ایران و استفاده
از توان علمی و فنی شرکت های خصوصی برای ارائه خدمات براساس مصوبه ی ۲۶۰ سازمان تنظیم مقررات، تفاهم نامه بهره برداری از Bit stream شرکت آسیاتک از شبکه مخابرات ایران میان این دو شرکت عقد گردید.
براساس این خبر شرکت آسیاتک می تواند پس از اجرای مراحل فنی، در سرتاسر کشور و در مراکز و خصوصا در کافو های نوری که پیش از این امکان ارائه خدمات در آن ها وجود نداشت، با استفاده از امکانات ایجاد شده ی شرکت مخابرات ایران ارائه سرویس و خدمات نماید. در همین راستا سید مجید صدری و محمد علی یوسفی زاده مدیران عامل دو شرکت طی تفاهمی، اجرایی نمودن این تفاهم نامه را تایید و امضا کردند.