تاپ خبر۲۴: با برگزاری سه اجلاس سران، فوق العاده و عادی وزیران در تهران، ایران برای نخستین بار از زمان تشکیل مجمع کشورهای صادرکننده گاز در ۱۴ سال گذشته میزبان سه اجلاس بصورت همزمان است. به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از وزارت نفت (MOP)، برای نخستین بار از زمان تشکیل مجمع کشورهای صادرکننده گاز […]

تاپ خبر۲۴: با برگزاری سه اجلاس سران، فوق العاده و عادی وزیران در تهران، ایران برای نخستین بار از زمان تشکیل مجمع کشورهای صادرکننده گاز در ۱۴ سال گذشته میزبان سه اجلاس بصورت همزمان است.

به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از وزارت نفت (MOP)، برای نخستین بار از زمان تشکیل مجمع کشورهای صادرکننده گاز سه اجلاس سران، فوق العاده و عادی وزیران با حضور سران ۹ کشور در تهران برگزار می شود.

اجلاس عادی وزیران مجمع کشورهای صادرکننده گاز که قرار بود در ابوجای نیجریه برگزار شود با درخواست ایران در تهران برگزار خواهد شد تا برای نخسین بار سه اجلاس در یک کشور برگزار شود.

کشورهای عضو مجمع صادرکنندگان گاز، ۴٢ درصد از تولید گاز جهان، ۶٧ درصد از ذخایر گازی جهان، ٣٨ درصد از انتقال گاز با خط لوله و ٨۵ درصد از تجارت گازطبیعی مایع شده (ال ان جی) را در اختیار دارند.

کشورهای الجزایر، بولیوی، مصر، گینه استوایی، ایران، لیبی، نیجریه، قطر، روسیه، ترینیداد و توباگو، ونزوئلا، امارات، ١٢ عضو اصلی این مجمع جهانی به شمار می روند و هلند، نروژ، عراق، عمان و پرو به عنوان اعضای ناظر در مجمع کشورهای صادرکننده گاز مطرح هستند.

اعضای این مجمع ۶٧ درصد از ذخایر جهانی گاز را در اختیار دارند.