تاپ خبر۲۴ : بانک مرکزی در خصوص تهدید بدافزارهای نفوذ کننده به نرم افزارهای بانکی تلفن همراه اطلاعیه‌ای صادر کرد. به گزارش تاپ خبر۲۴ از مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی، اطلاع رسانی در خصوص تهدید بدافزارهای نفوذ کننده به نرم افزارهای بانکی تلفن همراه اعلام شد.

تاپ خبر۲۴ : بانک مرکزی در خصوص تهدید بدافزارهای نفوذ کننده به نرم افزارهای بانکی تلفن همراه اطلاعیه‌ای صادر کرد.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی، اطلاع رسانی در خصوص تهدید بدافزارهای نفوذ کننده به نرم افزارهای بانکی تلفن همراه اعلام شد.