تاپ خبر۲۴: یکی از مهمترین ویا تنها موردی که می تواند بازار رهنی را شکل دهد تسهیلات بلند مدت رهنی است که فقط بانک مسکن وارد این حوزه شده و تسهیلات بلند مدت رهنی به صورت عمومی را پرداخت می کند. به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک مسکن،ابوالقاسم رحیمی انارکی عضو […]

تاپ خبر۲۴: یکی از مهمترین ویا تنها موردی که می تواند بازار رهنی را شکل دهد تسهیلات بلند مدت رهنی است که فقط بانک مسکن وارد این حوزه شده و تسهیلات بلند مدت رهنی به صورت عمومی را پرداخت می کند.
به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک مسکن،ابوالقاسم رحیمی انارکی عضو هیات مدیره بانک مسکن با بیان این مطلب افزود: بانک ها با عدم تطابق سررسید سپرده ها وتسهیلات مواجه هستند بنابراین عموما بانک ها به دلیل عدم تطابقی که برای آن‌ها اتفاق می افتد، ترجیح می‌دهند وارد حوزه رهنی نشوند.
وی، حداکثر مدت بازپرداخت تسهیلات در بانک مسکن را۱۲ساله عنوان کرد وافزود: به دلیل عدم تطابق زمانی بین سررسید انواع سپرده ها و انواع تسهیلات اعطایی که وجود دارد عملا قابلیت افزایش مدت بازپرداخت وجود ندارد مگر اینکه راهکارهایی در این باره پیش بینی شوددرحالی که در برخی کشورهای دیگر حتی مدت بازپرداخت حداکثر۳۵ تا ۴۰ سال تعیین شده است .
رحیمی انارکی درخصوص نقطه شروع راه وتوسعه نظام تامین مالی با توجه به چالش های مطرح شده گفت: بایددر ابتدا بتوانیم بازار رهن اولیه را به قدر کافی تقویت کنیم که این امربا توسعه تسهیلات رهنی در بانک مسکن می تواند اتفاق بیافتد تا حجم وپرتفوی متنوع تری بتوانیم در بانک مسکن با تنوع در اعطای تسهیلات رهنی تشکیل دهیم و بازار رهن اولی متنوع تر وباعمق بیشتری دربانک شکل بگیرد.همچنین باید بازار رهن اول درسایر بانک ها شکل بگیرد و بانک های دیگر هم این امکان را پیدا کنند تا بتوانند وارد این بازار شوند وبازار رهن اولیه را به صورت عمومی توسعه دهند .
وی در ادامه افزود: تامین مالی واعطای تسهیلات به دهک های کم درآمد جامعه باید به نحوی باشد که برای حوزه تامین مسکن خودشان بانک پذیر شوند یعنی وضعیت آنها به نحوی شود که بانک ها حاضر به قبول پرداخت تسهیلات به اقشار کم درآمد شوند؛ بهترین راهکار نیز راه اندازی صندوق تضمین تسهیلات مسکن است.
عضو هیات مدیره بانک مسکن ادامه داد: همچنین باید نسبت کفایت سرمایه بانک ها بهبود پیدا کند وسرمایه پایه شان باید در حد استاندارد قرار گیردتا قدرت تسهیلات دهی بانک ها اضافه شود به ویژه برای بانک مسکن که کار توسعه ای انجام می دهد حتما باید این اتفاق بیافتد.
وی گفت: درنهایت باید سازوکارهای لازم برای ایجاد صندوق توسعه مسکن یا صندوق پشتیبان مسکن در کشور فراهم شود تا بازار رهن اولیه بتواند گسترش وتوسعه کمی وکیفی پیدا کرده وبانک ها تمایل پیدا کنند وارد بازار رهن اولیه شوند و دارایی شان را درآن قالب به صندوق بفروشند وواگذار کنند .
رحیمی انارکی در ادامه سخنان خود با اشاره به ویژگی های نظام تامین مالی مسکن در کشور افزود : باشناخت ویژگی تامین مالی مسکن بهتر می توانیم دراین زمینه برنامه ریزی داشته باشیم و موضوع توسعه بازار رهنی ،به بازار پول که بانک ها متولی آن هستند ،باز می گردد .