تاپ خبر۲۴:خریداران وکالتی وثایق بانک مسکن، بدون واریز درصدی از بدهی می‌توانند با مراجعه به شعب بانک، نسبت به انتقال مانده بدهی و تنظیم سند مالکیت وثایق به نام خود، اقدام کنند. حمیدرضا صحابت رییس اداره کل پیگیری وصول مطالبات، با اعلام این مطلب افزود: آن دسته از مشتریان دارای قراردادهای تسهیلات فروش اقساطی خرید […]

تاپ خبر۲۴:خریداران وکالتی وثایق بانک مسکن، بدون واریز درصدی از بدهی می‌توانند با مراجعه به شعب بانک، نسبت به انتقال مانده بدهی و تنظیم سند مالکیت وثایق به نام خود، اقدام کنند.

حمیدرضا صحابت رییس اداره کل پیگیری وصول مطالبات، با اعلام این مطلب افزود: آن دسته از مشتریان دارای قراردادهای تسهیلات فروش اقساطی خرید خانه و یا فروش اقساطی سهم الشرکه که تا تاریخ ۳/۶/۹۲ فاقد هرگونه قسط معوق می‌باشند، می‌توانند بدون نیاز به واریز وجه، نسبت به انتقال گروگان، اقدام نمایند.

وی تاکید کرد: برای سایر مشتریان قراردادهای فروش اقساطی تسهیلات خرید خانه یا فروش اقساطی سهم الشرکه نیز که تا تاریخ۳/۶/۹۲ دارای قسط معوق می‌باشند، انتقال گروگان منوط به تسویه تمامی اقساط معوق و همچنین واریز معادل دو قسط از اقساط آتی می‌باشد.

صحابت تمامی تسهیلات اعطایی خرید خانه (اعم از با سپرده و بدون سپرده) را مشمول این طرح خواند و تصریح کرد این طرح تا ۲۲ بهمن ماه ۹۲ ادامه خواهد داشت.