تاپ خبر۲۴: مهلت پرداخت سود قطعی اوراق مشارکت شهرداری تبریز تا هشتم مرداد ماه سالجاری توسط بانک سپه تمدید شد. به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از بانک سپه: سود قطعی اوراق مشارکت شهرداری تبریز که از ۳ خرداد تا ۸ تیر سالجاری به مدت یک ماه کاری با نرخ سود سالانه ۱۱٫۴ درصد و […]

تاپ خبر۲۴: مهلت پرداخت سود قطعی اوراق مشارکت شهرداری تبریز تا هشتم مرداد ماه سالجاری توسط بانک سپه تمدید شد.
به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از بانک سپه: سود قطعی اوراق مشارکت شهرداری تبریز که از ۳ خرداد تا ۸ تیر سالجاری به مدت یک ماه کاری با نرخ سود سالانه ۱۱٫۴ درصد و مجموع ۳۴٫۳۰۴۹ درصد به دارندگان «برگه تسویه حساب نهایی مشارکت» توسط بانک سپه پرداخت شده به مدت یک ماه دیگر و تا پایان روز هشتم مرداد ماه پرداخت آن تمدید شد.
بنا بر این گزارش شرایط دریافت کنندگان سود قطعی مذکور عبارت است از: ارائه «برگه تسویه حساب نهایی مشارکت» ممهور به مهر شعبه فروشنده، دارا بودن «شماره مشتری» در سیستم شعب بانک سپه، ارائه اصل شناسنامه و یا کارت ملی معتبر، تکمیل «فرم تسویه حساب نهایی اوراق مشارکت» توسط متقاضی.
بر اساس این گزارش پرداخت هر گونه سود قطعی تنها با ارایه اصل برگه تسویه حساب نهایی اوراق مشارکت امکان پذیر خواهد بود. دارندگان اوراق مذکور برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت سود قطعی به شعب فروشنده اوراق مشارکت خود مراجعه نمایند