تاپ خبر۲۴: فروش اوراق گواهی سپرده سرمایه گذاری عام یک ساله بانک ملت به مدت یک هفته تمدید شد. به گزارش تاپ حبر۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک ملت، با تصمیم هیات مدیره و موافقت بانک مرکزی، فروش اوراق گواهی سپرده ۲۲ درصدی بانک ملت که از روز ۱۵ آذرماه در شعب این بانک […]

تاپ خبر۲۴: فروش اوراق گواهی سپرده سرمایه گذاری عام یک ساله بانک ملت به مدت یک هفته تمدید شد.
به گزارش تاپ حبر۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک ملت، با تصمیم هیات مدیره و موافقت بانک مرکزی، فروش اوراق گواهی سپرده ۲۲ درصدی بانک ملت که از روز ۱۵ آذرماه در شعب این بانک در سراسر کشور شروع شده بود تا ۲۷ آذرماه ادامه خواهد داشت.
بر اساس این گزارش،گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (عام) این بانک، با نام ، یک ساله و به صورت الکترونیک (اوراق چاپی وکوپن وجود ندارد) است.
متقاضی‌گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (عام) ، باید یک حساب متمرکزدر بانک ملت جهت واریز سود معرفی کند و تمامی عملیات مربوط به خرید ، فروش و واریزسود، صرفاً از طریق واریز به حساب معرفی شده صورت می‌پذیرد.
سود علی الحساب‌گواهی سپرده مذکور، به صورت روزشمار در مقاطع یک ماهه و در سررسید گواهی سپرده ( پانزدهم هرماه ) به صورت مکانیزه از سوی سامانه بانکداری متمرکز به حساب معرفی شده دارنده واریز خواهد شد.