تاپ خبر۲۴: مهلت شرکت در جشنواره ملی خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی که با مشارکت کانون جوانه های بانک ملی ایران و اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران برگزار می شود، تا پایان مردادماه برای دانش آموزان تمدید شد. به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک ملی ایران، کانون جوانه های بانک […]

تاپ خبر۲۴: مهلت شرکت در جشنواره ملی خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی که با مشارکت کانون جوانه های بانک ملی ایران و اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران برگزار می شود، تا پایان مردادماه برای دانش آموزان تمدید شد.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک ملی ایران، کانون جوانه های بانک در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی از نخستین جشنواره ملی خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی حمایت می کند تا دانش آموزان خلاق بتوانند ایده های خود را جامه عمل بپوشانند.
این جشنواره با هدف شناسایی، پرورش و شکوفایی استعدادها و خلاقیت دانش آموزان و ارزش بخشیدن به دستاوردهای آنها، استفاده از ایده های ناب و ایجاد انگیزه و بستر مناسب برای ارایه ایده خلاقانه دانش آموزان در محورهای مختلف علمی و آموزشی مانند علوم پایه، فنی و مهندسی، علوم رایانه، علوم انسانی، آفرینش های هنری، سواد مالی، مسئولیت اجتماعی و… برگزار می شود.
شایان ذکر است، شیوه نامه این جشنواره با اخذ مجوزهای لازم به سرپرستی های مدارس ایرانی خارج از کشور نیز ارسال شده تا دانش آموزان سراسر دنیا بتوانند در این جشنواره شرکت کنند.
برای شرکت در این جشنواره می توانید به آدرس اینترنتی stideas-src.medu.ir و برای اطلاع از دوره ها و آموزش ها به آدرس stideas.ir مراجعه کنید.