تاپ خبر۲۴: پیرو مجوز بانک مرکزی ج.ا.ا فروش اوراق گواهی سپرده مدت دار بانک پارسیان تمدید شد. هموطنان عزیز می توانند برای بهره مندی از این فرصت سرمایه گذاری استثنایی از روز شنبه۹۸/۱۱/۱۲ لغایت پنج شنبه ۹۸/۱۱/۱۷ به شعب بانک پارسیان در سراسر کشور مراجعه نمایند. فروش اوراق گواهی سپرده یکساله با نام و الکترونیکی […]

تاپ خبر۲۴: پیرو مجوز بانک مرکزی ج.ا.ا فروش اوراق گواهی سپرده مدت دار بانک پارسیان تمدید شد.

هموطنان عزیز می توانند برای بهره مندی از این فرصت سرمایه گذاری استثنایی از روز شنبه۹۸/۱۱/۱۲ لغایت پنج شنبه ۹۸/۱۱/۱۷ به شعب بانک پارسیان در سراسر کشور مراجعه نمایند.

فروش اوراق گواهی سپرده یکساله با نام و الکترونیکی (از طریق سامانه سیما) با مجوز بانک مرکزی با نرخ سود علی الحساب ۱۸ درصد سالانه و قابل پرداخت در مقاطع ماهانه و با نرخ بازخرید ۱۰ درصد سالانه قبل ازسررسید خواهد بود.