تاپ خبر۲۴:تمامی خدمات بانک سینا به دلیل تغییر ساعت رسمی کشوربا قطعی موقت همراه خواهد شد. به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک سینا، تمامی سرویس های خدمات این بانک به منظورانجام عملیات بروزرسانی زمان از ساعت ۲۳:۵۰ روز یکشنبه مورخ اول فروردین ۱۴۰۰ به مدت ۱۵ دقیقه قطع خواهد شد. به همین منظور […]

تاپ خبر۲۴:تمامی خدمات بانک سینا به دلیل تغییر ساعت رسمی کشوربا قطعی موقت همراه خواهد شد.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک سینا، تمامی سرویس های خدمات این بانک به منظورانجام عملیات بروزرسانی زمان از ساعت ۲۳:۵۰ روز یکشنبه مورخ اول فروردین ۱۴۰۰ به مدت ۱۵ دقیقه قطع خواهد شد.
به همین منظور لازم است تمامی مشتریان و دارندگان کارت های بانک سینا، قبل یا بعد از زمان مذکور نسبت به انجام خدمات بانکی مورد نیاز خود اقدام نمایند.