تاپ خبر۲۴:دکتر غضنفری وزیر صنعت ،معدن و تجارت در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تاپ خبر۲۴ گفت: من تلخ ترین تصمیم خود را در طول دوره وزارت خود ذخیره سازی توسط شرکت های دولتی می دانم این درصورتی که است که من طرفدار این بودم که بخش خصوصی عهده داراین کار باشد،البته ناگفته نماند که بخش […]

تاپ خبر۲۴:دکتر غضنفری وزیر صنعت ،معدن و تجارت در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تاپ خبر۲۴ گفت: من تلخ ترین تصمیم خود را در طول دوره وزارت خود ذخیره سازی توسط شرکت های دولتی می دانم این درصورتی که است که من طرفدار این بودم که بخش خصوصی عهده داراین کار باشد،البته ناگفته نماند که بخش خصوصی نمی توانست متاسفانه به موقع ارز از بانک مرکزی ارز دریافت کند که جابه جا یی صورت گیردو ما این کار رو به شرکت های دولتی دادیم

و تصمیم بعدی که به عنوان تلخ ترین می توان عنوان کرد قیمت گذاری رو کالاها بودکه من واقعاً نمی خواستم سراغش برم.

اما افتتاح های که صورت می گرفت وهمچنین پرداخت وام به تولید کنندگان و دیدن خنده واحدهای صنعتی از شیرین ترین تصمیمات بنده بود.