تاپ خبر۲۴ : جهانگیری معاون اول رئیس جمهور از اقدامات بانک صنعت و معدن در دوران پس از رفع تحریم ها تقدیر و تشکر کرد. معاون اول رئیس جمهور ، اقدام بانک صنعت و معدن را در امضای اولین قرارداد تامین مالی سیستم بانکی در دوران پساتحریم تحسین و برای این بانک در راستای تامین […]

تاپ خبر۲۴ : جهانگیری معاون اول رئیس جمهور از اقدامات بانک صنعت و معدن در دوران پس از رفع تحریم ها تقدیر و تشکر کرد.

معاون اول رئیس جمهور ، اقدام بانک صنعت و معدن را در امضای اولین قرارداد تامین مالی سیستم بانکی در دوران پساتحریم تحسین و برای این بانک در راستای تامین مالی بخش های مختلف صنعتی و معدنی کشور همانند گذشته آرزوی توفیق و بهروزی کرد .
گفتنی است اولین قرارداد تامین مالی پساتحریم به مبلغ ۱۵۰ میلیون دلار جهت خرید ۱۵۰ هزار تن ریل راه آهن بین بانک صنعت و معدن و اگزیم بانک هند امضا شده است.
در ضمن نخستین ال سی از طریق سوییفت برای بخش خصوصی و بازگشایی۱۴ فقره ال سی به مبلغ ۱۰۰میلیون یورو در نخستین روز اجرایی شدن برجام از اقدامات این بانک برای ورود به فضای فعالیت بین المللی در دوران جدید پس از تحریم هاست.