تاپ خبر۲۴:پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه : وزیر دادگستری با تقدیر از فعالیتهای سالم سازی و سلامت اداری بانک سپه گفت: فعالیتهای خوبی در این حوزه در بانک سپه انجام می شود که نشان از دقت، سلامت و درست کرداری و رفتار صحیح همکاران و سیستم بانک سپه دارد و تأکید می کنم این بانک […]

تاپ خبر۲۴:پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه : وزیر دادگستری با تقدیر از فعالیتهای سالم سازی و سلامت اداری بانک سپه گفت: فعالیتهای خوبی در این حوزه در بانک سپه انجام می شود که نشان از دقت، سلامت و درست کرداری و رفتار صحیح همکاران و سیستم بانک سپه دارد و تأکید می کنم این بانک با جدیت به این روند ادامه دهد.
به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه، حجت الاسلام و المسلمین پور محمدی وزیر دادگستری که در جمع مدیران ارشد بانک سپه سخن می گفت اظهارداشت: این دقتها و مراقبتها باید همواره وجود داشته باشد ما ناچار از این مراقبتها و نظارتهای دقیق هستیم.
پورمحمدی با تأکید بر اینکه نظم دقیق یعنی عدم انعطاف و برخورد قاطعانه با فساد گفت: در سیستم پولی و بانکی حتما مراقبت دقیق نیاز است چراکه در غیر این صورت، لغزشهای کوچک منجر به حوادث بزرگ می شود.

* سیستم بانکی به سیبل انتقادها تبدیل شده است
وی در بحث نسبتهایی که به بانکها از سوی جامعه داده می شود گفت: برخی از این نسبتها افراط و تفریط دارد و گاه تلاشهای بانکها نادیده گرفته می شود و امروز سیستم بانکی به سیبل انتقادها تبدیل شده است.

* اساس فعالیت سیستم بانکی بر سلامت و اعتماد باید باشد
وزیر دادگستری با بیان اینکه اساس فعالیت سیستم بانکی باید بر سلامت و اعتماد باشد گفت: مساله اساسی و عمده این است که فعالیت سیستم بانکی باید بر سلامت و اعتماد باشد چراکه مچگیری ما را به منزل مقصود نمی رساند.
وی افزود: ایجاد سازمان ضدفساد و بگیر و ببندها مشکل را حل نمی کند. اساس کار باید بر سلامت و اعتماد باشد. و اگر کسی این صف را به هم زد، سیستمهای نظارتی با وی برخورد کند.

* بانک مظهر سلامت و نظم مالی و اقتصادی در کشور
پورمحمدی گفت: اقتصاد بزرگ با نظم و دقت رفتاری به پیش می رود. اقتصاد مبنایش پول است. گردش پول باید منظم و دقیق و حساب شده باشد و بانکها در این میان از نقش تعیین کننده ای برخوردارند.
وی تأکید کرد: بانک مظهر سلامت و نظم مالی و اقتصادی در کشور است.
وی گفت: در بسیاری کشورها، شرکتها و افراد حقیقی و حقوقی، حساب مالی کارکرد زندگیشان را از بانک دریافت می کنند.. حتی بانکها در این حوزه از بیمه و مالیات دقیقترند. گزارش بانکها، مبنای بیمه و مالیات گیری قرار می گیرد.

* سیستم بانکی خوب اقتصاد خوب را می آفریند
وزیر دادگستری تأکید کرد: اگر ما مراقبت نکنیم، فساد تکثیر می شود. فساد تکثیرش سریع و شدید است.
وی گفت: همه می دانیم در هر اقتصادی نقش بانکها تعیین کننده است. سیستم بانکی خوب ، اقتصاد خوب را می آفریند.

* بدون بانک امکان حیات اقتصادی وجود ندارد
پورمحمدی گفت: مگر می توان سیستم بانکی را نادیده گرفت. همانطور که بدون هوا نمی توان زندگی کرد، اقتصاد کشورها نیز بدون سیستم بانکی قادر به ادامه حیات نیستند.

* هدایت درست نقدینگی بانکها به سمت بخشهای مولد منجر به رشد اقتصادی می شود
پورمحمدی با بیان اینکه مهمترین وظیفه سیستم بانکی هدایت صحیح سپرده های مردم به حوزه های مولد است گفت: این هدایت باید به سمت حوزه های مولد، با بهره وری و نرخ ارزش افزوده بالا سوق یابد.
وی با تأکید بر اینکه هدایت درست نقدینگی از سوی بانکها به سمت بخشهای مولد قادر است به رشد اقتصادی منجر شود گفت: علاوه بر این، یکسری از پولها به دلیل مشارکت پایین سرمایه گذاری ملی درست هدایت نمی شود.

* باید بانکها بتوانند در مسیر اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد مقاومتی گامهای موثر بردارند
وزیر دادگستری با بیان اینکه حتی اگر تحریم هم نباشد در دنیای امروز برای موفقیت در رقابتها باید متکی بر اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد مقاومتی باشیم گفت: باید بانکها بتوانند در مسیر اقتصاد دانش بنیان و مقاومتی گامهای موثر بردارند.
وزیر دادگستری گفت: بانک سپه در بخشهای با ارزش افزوده بالا و تولید و اشتغالزایی به ارائه تسهیلات و سرمایه گذاری اقدام کرده ولی این مسأله باید از سوی همه بانکها مورد تأکید قرار گیرد و به اختصاص تسهیلات در حوزه های مذکور اقدام شود.

* حرکتهای خوب بانک سپه در مسیر افزایش سرمایه
پورمحمدی با اشاره به ضرورت محاسبه دقیق بهای تمام شده پول گفت: بانک سپه در این حوزه حرکتهای خوبی صورت داده و تلاش کرده تا افزایش سرمایه دهد و شکاف بین منابع و مصارف را پوشش دهد ولی واقعیت است که شکاف عمیقی بین منابع و مصارف در بانکهای کشور وجود دارد. مصارف دوبرابر منابع است. به دلیل نقص فعالیتها، بعضا بانکها قدرت پرداخت تسهیلات ندارند.
وی با بیان اینکه روشهای سنتی در شرایط فعلی پاسخگو نیست به اهمیت بحث سیستم الکترونیکی و نظامهای هوشمند اشاره کرد و گفت: در سال ۹۲ ، ۷۰۲ هزار میلیارد تومان گردش الکترونیک پول بوده است و در سال ۹۳ ، طبق آخرین آمار بانک مرکزی این رقم ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که حاصل از گردش پولی توسط شبکه های الکترونیک شکل گرفته است.

* سلامت امروز متکی بر سیستم و روشها است
پورمحمدی گفت: ما باید مبنایمان را بر سلامت بگذاریم. سلامت امروز متکی بر سیستم و روشهااست. محدود به مدیر لایق نیست.
وی افزود: تبادل اطلاعات، بانک جامع ، شفاف سازی و… اینها ۸۰ درصد سلامت سیستم را تضمین می کند.
وزیر دادگستری گفت: سلامت که بخشی سلامت فردی است، به اتکای سیستم ، سلامت رفتاری را ایجاد می کند.
وی با تأکید بر اینکه. چرخه بی اعتمادی را باید به اعتماد برگرداند گفت: تا زمانی که چرخه بی اعتمادی به حیاتش ادامه دهد نمی توانیم امید به سلامت و بهبود داشته باشیم.
پورمحمدی تأکید کرد: بی اعتمادی سم مهلک نظام اقتصادی کشور است. همه باید برای ایجاد این اعتماد همت کنیم .
وزیر دادگستری گفت: همه باید برای تحقق این مهم کمک کنیم. شما با ۱۹ هزار پرسنل و ۱۸۰۰ شعبه ، جز بزرگترین نهادهای اداری هستید، اگر بنا باشد این فضا سلامت و اعتماد در جامعه شروع شود باید از جامعه بزرگ شروع شود که این حرکتها در بانک سپه صورت گرفته و می گیرد.
وی تأکید کرد: من از تلاشها در بانک سپه سپاسگزارم و تأکید می کنم که به حرکتهای خود با جدیت ادامه دهید.
پورمحمدی گفت: برای رفع مشکلات موجود باید تلاش کنیم با همت خودمان و با توکل به خدا، شرایط مطلوب و مناسب تری ایجاد کنیم.

* کاهش معوقات در بانک سپه
وزیر دادگستری گفت: معوقات در بسیاری بانکها رو به کاهش است. از این جمله بانک سپه است که در سال گذشته ۴ درصد کاهش حجم معوقات داشته است.

* خروجی فعالیت بانکها باید به رشد اقتصادی منجر شود
وزیر دادگستری گفت: ۲۶هزار شعبه بانکی در کشور و ۲۴۰ هزار کارمند بانکی، درگیر در بحث گردش نقدینگی در کشور هستند. پولها در بانکها جمع شده ولی باید کاری کرد که خروجی فعالیت آنها به رشد اقتصادی کمک کند.