تاپ خبر24: وزیر اقتصاد از کمک ها و پرداخت تسهیلات برای ساخت و نصب تجهیزات (ایکس ری) در گمرکات ماهیرود خراسان جنوبی از بانک ملی ایران تقدیر و تشکر کرد.

 

به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک ملی ایران، محمد نجف زاده معاون امور شعب و بازاریابی منطقه دو کشور در سفر به استان خراسان جنوبی در جلسه نشست طلایه داران پیشرفت ایران ویژه فرصت های سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی خراسان جنوبی که رئیس جمهور و جمعی از وزرا و سرمایه گذاران در منطقه ویژه اقتصادی استان در این جلسه حضور داشتند، شرکت کرد.
وزیر اقتصاد در این مراسم اظهار داشت: تلاش های خوب، مخلصانه، جدی و با پشتکار مدیران استان مشهود است.وی بیان داشت: عملکردها نشان می دهد تیم اقتصادی خراسان جنوبی همه تلاش خود را به کار گرفته اند تا شاخص‌های عملکردی استان رشد یابد.خاندوزی تصریح کرد: عملکرد سال ۱۴۰۱ سرلوحه ارزیابی وزارت اقتصاد است تا بدانیم به لحاظ مدیریتی کدام یک از استان‌ها بهتر عمل می کنند.وی خطاب به مدیران دستگاه های تابعه وزارت اقتصاد گفت: درجایی که نیاز به مذاکره در راس دستگاه ها یا وزارتخانه ها است موارد را درجلسات شورای هماهنگی مدیران تابعه مطرح و مشکلات را به شکل ویژه ای به ما انتقال دهید.گفتنی است، نجف زاده همزمان با دومین دور سفر رئیس جمهور به استان خراسان جنوبی در سفر به این استان از محل برپایی میز خدمت در واحدهای بانک ملی ایران در استان بازدید کرد.