تاپ خبر۲۴: رییس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران از اقدامات سازمان ورزش شهرداری پایتخت، تقدیر و تشکر کرد. به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی سازمان ورزش شهرداری تهران، تعمیر، نگهداشت وبازسازی برخی اماکن ورزشی تحت پوشش این سازمان ، موضوعی بود که عبدالحسین مختاباد نماینده مردم تهران در شورای اسلامی پایتخت […]

تاپ خبر۲۴: رییس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران از اقدامات سازمان ورزش شهرداری پایتخت، تقدیر و تشکر کرد.

به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی سازمان ورزش شهرداری تهران، تعمیر، نگهداشت وبازسازی برخی اماکن ورزشی تحت پوشش این سازمان ، موضوعی بود که عبدالحسین مختاباد نماینده مردم تهران در شورای اسلامی پایتخت و عضو کمیسیون فرهنگی این شورا، در دویست و پنجاه و دومین نشست چهارمین دوره شورای اسلامی شهر تهران، بدان اشاره کرد.
حضور حداکثری شهروندان تهرانی در برنامه های ورزش همگانی به منظور ایجاد نشاط و پویایی در میان اقشار مختلف ، راهبردی بود که مقام معظم رهبری نیز بدان تاکید ویژه داشته اند.
این مهم، همزمان با حضور دکتر قالیباف به عنوان شهردار تهران در دستور کار این نهاد غیردولتی مردمی قرار گرفت تا تبدیل شهرداری از یک نهاد خدماتی به یک نهاد اجتماعی را عینیت بخشیده و روایتی دیگر از خدمت به مردم را به تصویر بکشد.
در این راستا ،یکی از مهم ترین ابزارها برای جلب مشارکت مردم برای حضور در عرصه ورزش همگانی و دستیابی به اثرات نیکوی آن؛ نشاط، سلامتی، حوصله کار و کارآمدی – که در بیانات رهبری به صراحت به آن ها اشاره شده است – از طریق ایجاد زیرساخت های لازم به دست آمده است.
احداث ۵۶۰ زمین چمن مصنوعی، ۳۲۲ مجموعه چندمنظوره، ۳۵۲ خانه ورزش، ۳۲۰ خانه دوچرخه، ۷۶ مجموعه خاص بانوان و … از جمله این اقدامات محسوب می شود.
سازمان ورزش شهرداری تهران همچنین نگهداشت، تعمیر و بازسازی برخی از اماکن موجود تحت پوشش خود را برای حفظ و ارتقای سطح کیفی خدمات ارائه شده به شهروندان پایتخت نشین در دستور کار قرار داده بود که با تقدیر نماینده مردم پایتخت در شورای اسلامی شهر تهران، همراه شد.print