تاپ خبر24: مجری تسهیلات خرد بنیاد علوی در استان مرکزی از عملکرد بانک آینده در راستای تسهیل و تسریع فرآیند پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی در این استان، قدردانی کرد.

حسین براتی طی تقدیرنامه‌ای خطاب به رئیس شعبه «اراک- خیابان امام خمینی» و همکاران فعال در این شعبه- به‌عنوان نمایندگان بانک آینده- ضمن قدردانی از ایشان که “با تلاش جهادی در جهت تحقق وعده‌های دولت انقلابی مبنی بر ایجاد اشتغال اهتمام ورزیده‌اند،” از این‌که “با احترام به‌ ارباب‌رجوع، انجام وظایف شغلی و مسئولیت‌های قانونی، موجبات توفیق شعبه در زمینه احراز جایگاه برترین بانک در استان مرکزی در خصوص پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی جزء۲ بند ب تبصره ۱۶ را فراهم کرده‌اند،” تقدیر به‌عمل آورد.
شایان ذکر است؛ شعبه «اراک- خیابان امام خمینی» بانک آینده، حدود ۹۱ درصد تسهیلات ارجاع‌شده از سوی بنیاد علوی در استان مرکزی به این شعبه را پرداخت کرده و بدین‌ترتیب، جایگاه برترین بانک استان در پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی را به خود اختصاص داده است.