تاپ خبر۲۴ : پس از انتخاب ستاد اقامه نماز بانک ملی ایران به عنوان دستگاه شایسته تقدیر ویژه از سوی ستاد اقامه نماز استان تهران، استاندار تهران نیز از این بانک تقدیر کرد. به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک ملی ایران، با توجه به جایگاه و اهمیت والای ترویج فرهنگ اقامه نماز در […]

تاپ خبر۲۴ : پس از انتخاب ستاد اقامه نماز بانک ملی ایران به عنوان دستگاه شایسته تقدیر ویژه از سوی ستاد اقامه نماز استان تهران، استاندار تهران نیز از این بانک تقدیر کرد.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک ملی ایران، با توجه به جایگاه و اهمیت والای ترویج فرهنگ اقامه نماز در جامعه اسلامی و تعامل ستاد اقامه نماز کشور با استانداری تهران در بررسی و ارزیابی عملکرد ستاد اقامه نماز سازمان ها، نهادها و دستگاه ها، بانک ملی ایران از سوی استاندار تهران مورد تقدیر قرار گرفت.
لازم به ذکر است، ستاد اقامه نماز بانک اخیرا به عنوان دستگاه شایسته تقدیر ویژه انتخاب شد که تندیس و لوح تقدیر مربوطه را نیز دریافت کرد.
این لوح به امضای محمدحسین مقیمی استاندار تهران و عضو ستاد اقامه نماز استان تهران رسیده و در آن، از تلاش بانک ملی ایران در جهت ترویج و توسعه فرهنگ نورانی اقامه نماز تقدیر شده است.
ستاد اقامه نماز بانک ملی ایران طی هشت سال اخیر به جهت پیشرفت در ترویج فرهنگ اقامه نماز و برنامه ریزی، پیگیری و نظارت بر نمازخانه های تحت پوشش در استان ها و برنامه ریزی های انجام شده، علاوه بر اینکه هر سال شایسته تقدیر معرفی شده، برای دومین بار به عنوان دستگاه شایسته تقدیر ویژه انتخاب شده است.