تاپ خبر۲۴: روسای شعب برتر بانک ملی ایران در دهمین گردهمایی روسای موفق شعب بانک‌ های کشور مورد تقدیر قرار گرفتند. به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک ملی ایران، این گردهمایی هر ساله به همت موسسه عالی آموزش بانکداری ایران و با هدف قدردانی و تکریم روسای موفق، انتقال تجربه دستاوردهای آن‌ها، دستیابی […]

تاپ خبر۲۴: روسای شعب برتر بانک ملی ایران در دهمین گردهمایی روسای موفق شعب بانک‌ های کشور مورد تقدیر قرار گرفتند.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک ملی ایران، این گردهمایی هر ساله به همت موسسه عالی آموزش بانکداری ایران و با هدف قدردانی و تکریم روسای موفق، انتقال تجربه دستاوردهای آن‌ها، دستیابی به آخرین فناوری‌ها و نوآوری‌های عرصه بانکی و آشنایی با دیدگاه‌های مدیران ارشد نظام بانکی کشور برگزار می شود.

در مراسم امسال که با حضور رئیس کل و مدیران بانک مرکزی، مدیران عامل و دیگر مدیران بانک‌ها و نیز روسای موفق شعب از تمامی بانک‌های کشور برگزار شد، ۲۵ رییس شعبه موفق بانک ملی ایران مورد تقدیر قرار گرفتند.

هومان حافظی رییس شعبه کوی ملت اهواز، محمدجواد عباسی قطب آبادی رییس شعبه بلوار رسول اکرم شهریار و میراصغر حسینی رییس شعبه نی ریز رتبه های اول تا سوم شعب موفق بانک ملی ایران را کسب کردند.

همچنین ابوالقاسم رضائی، مهدی آشنائیان، عباسعلی رحیم زاده، مرتضی آدینه، محمد حشمتی نیا، ولی اله وکیلی قاهانی، پرویز شریفی، بهروز پناهی، مجید کریمی راهجردی، محمدحسن عباس پور، سیروس ملکانی نژاد، صادق حسن پور، قدیر ایزدی، افشین مهرافشان، علی کوشکی، حمیدرضا تاجیک، حسن رضائی، سیدصادق حسینی علی آبادی، محمود رحیمی، حسین نوروزی، کریم پیرصباحی و لطف اله علی پور نیز به ترتیب رتبه‌های چهارم تا بیست و پنجم را در میان روسای موفق شعب بانک ملی ایران کسب کردند که از سوی مدیران این بانک مورد تشویق قرارگرفتند.

انتخاب روسای برتر با توجه به عملکرد سه ساله منتهی به سال ۱۳۹۸ و بر اساس شاخص‌های عملکردی و پیشنهادی بانک مرکزی توسط اداره کل مدیریت استراتژیک انجام شده است.