تاپ خبر۲۴: دومین همایش ملی نظام پیشنهادها در شبکه بانکی کشور با حمایت بانک ایران زمین در تاریخ بیست‌ونهم بهمن‌ماه با حضور مدیران عامل، اعضای هیأت مدیره، مدیران و کارشناسان شبکه بانکی برگزار شد. به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک ایران زمین، در این همایش امیر بهرامی نیا –مدیریت امور شعب […]

تاپ خبر۲۴: دومین همایش ملی نظام پیشنهادها در شبکه بانکی کشور با حمایت بانک ایران زمین در تاریخ بیست‌ونهم بهمن‌ماه با حضور مدیران عامل، اعضای هیأت مدیره، مدیران و کارشناسان شبکه بانکی برگزار شد.

به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک ایران زمین، در این همایش امیر بهرامی نیا –مدیریت امور شعب تهران- به عنوان عضو کمیته علمی نظام پیشنهادات بانکی کشور، کرم سلیمانی، کارشناس مدیریت اعتبارات و نظارت به عنوان پیشنهاد دهنده برتر و مهدی رنجبر – کارمند مدیریت برنامه ریزی و استراتژیک و سازمان ـ به عنوان دبیر نظام پیشنهادها از بانک ایران زمین از سوی برگزار کنندگان این همایش مورد تقدیر قرار گرفتند.
لازم به ذکر است این همایش با هدف بسترسازی به منظور توسعه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در شبکه بانکی کشور، بهبود بهره‌وری نظام بانکی کشور با استفاده از نظام مشارکت کارکنان، نهادینه سازی اندیشه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در بدنه نظام برنامه‌ریزی استراتژیک شبکه بانکی کشور، شناسائی مؤلفه‌ها و توانمندساز‌های سازمانی موفقیت نظام پیشنهادها در شبکه بانکی کشور و ارتقاء وضعیت جاری آن به میزبانی بانک سپه در محل ساختمان نگین برگزار شد.