تاپ خبر۲۴: تقدیرهای ویژه از اقدامات بانک ملی ایران برای ترویج فرهنگ نماز بانک ملی ایران در ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی در جهت ترویج و توسعه فرهنگ نورانی اقامه نماز که بر مبنای طرح جامع نظارت و ارزیابی دستگاه های اجرایی توسط ستاد اقامه نماز کشور، سازمان برنامه و بودجه و استانداری تهران صورت […]

تاپ خبر۲۴: تقدیرهای ویژه از اقدامات بانک ملی ایران برای ترویج فرهنگ نماز بانک ملی ایران در ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی در جهت ترویج و توسعه فرهنگ نورانی اقامه نماز که بر مبنای طرح جامع نظارت و ارزیابی دستگاه های اجرایی توسط ستاد اقامه نماز کشور، سازمان برنامه و بودجه و استانداری تهران صورت گرفته است، شایسته تقدیر ویژه شناخته شد.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک ملی ایران، انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران با ارسال لوح و تقدیر نامه ای خطاب به دکتر محمد رضا حسین زاده مدیرعامل بانک ملی ایران، ضمن اعلام این موضوع، از کسانی که در دستیابی به این رتبه سهم به سزایی داشته اند، تشکر کرد.

مدیر ستاد اقامه نماز استان تهران نیز اعلام کرد که مسئول ستاد اقامه نماز بانک ملی ایران به دلیل همکاری در برپایی و گسترش فرهنگ نورانی اقامه نماز، مفتخر به دریافت نشان افتخار سفیر نماز شده است.

از بین ۱۰۰ دستگاه اجرایی و بر اساس ارزیابی های صورت گرفته، سه دستگاه مفتخر به دریافت این نشان شده اند.