تاپ خبر۲۴: مدیرعامل انجمن الزایمر ایران با ارسال نامه ای به مدیرعامل بانک از حمایت بانک پارسیان در تکمیل و تجهیزساختمان (پروژه) مرکز درمانی و توانبخشی ویژه بیماران آلزایمر تقدیرکرد. در بخشی از متن این نامه آمده است : انجمن آلزایمر ایران مفتخر است که در سایه الطاف الهی و بیش از یک دفعه فعالیت […]

تاپ خبر۲۴: مدیرعامل انجمن الزایمر ایران با ارسال نامه ای به مدیرعامل بانک از حمایت بانک پارسیان در تکمیل و تجهیزساختمان (پروژه) مرکز درمانی و توانبخشی ویژه بیماران آلزایمر تقدیرکرد.

در بخشی از متن این نامه آمده است :
انجمن آلزایمر ایران مفتخر است که در سایه الطاف الهی و بیش از یک دفعه فعالیت شبانه روزی جهت گسترش فرهنگ تکریم از جامعه سالمندان میهن عزیزمان به ویژه بخشی از این جامعه گرانقدر که به بیماری الزایمر مبتلا می باشند، حامیان و همراهانی صادق و با انگیزه ای همچون مسولین محترم بانک پارسیان را که با عزم و اراده ای مثال زدنی نقشی ارزنده در بخش سلامت و پیشگیری و تشخیص زودهنگام بیماری آلزایمر ایفا نموده اند، درکنار خود دارد. هیات مدیره انجمن نهایت سپاس و امتنان خویش را از این اقدام خداپسندانه مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و کارکنان بانک پارسیان اعلام می دارد…
شایان ذکر است، به موجب تفاهم‌نامه ای که پیش از این باهدف بهبود کیفیت زندگی افراد مبتلا به آلزایمر امضا شد، بانک پارسیان با اختصاص مبلغ ۱۰ میلیارد ریال درکمک مالی بابت تکمیل و تجهیزساختمان (پروژه) مرکز درمانی و توانبخشی ویژه بیماران آلزایمر مشارکت داشت.
بانک پارسیان اﻓﺘﺨﺎر دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺸﮕﺎم ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ در ایفای نقش مسئولیت اجتماعی خود با اهتمام ویژه به حمایت از انجمن‌های حمایتی و همچنین موضوع قرض‌الحسنه در ﭘﺮداﺧﺖ اﻧﻮاع ﺗﺴﻬﯿﻼت در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎﯾﯽ مانند ازدواج و ﺗﻬﯿﻪ ﺟﻬﯿﺰﯾﻪ، اﻣﻮر خیرخواهانه و ﻋﺎم‌اﻟﻤﻨﻔﻌﻪ، کارآفرینی، ﺳﺎﺧﺖ آموزشگاه‌ها، درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری‌ﻫﺎ و… اﻗﺪامات ارزنده‌ای داشته است.