تاپ خبر۲۴: عملکرد مطلوب بانک ملی ایران در خصوص توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز در سال ۹۲ از سوی ستاد اقامه نماز استان تهران شایسته تقدیر شناخته شد. بر این اساس سید حسین هاشمی استاندار تهران و علیرضا قندی مدیر ستاد اقامه نماز استان تهران با اهدای لوح تقدیر از عملکرد ستاد اقامه نماز […]

تاپ خبر۲۴: عملکرد مطلوب بانک ملی ایران در خصوص توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز در سال ۹۲ از سوی ستاد اقامه نماز استان تهران شایسته تقدیر شناخته شد.
بر این اساس سید حسین هاشمی استاندار تهران و علیرضا قندی مدیر ستاد اقامه نماز استان تهران با اهدای لوح تقدیر از عملکرد ستاد اقامه نماز بانک ملی ایران در سال ۹۲ قدردانی کردند.
 این موفقیت در پی ارزیابی‌های به عمل آمده از دستگاه‌های اجرایی در جهت ترویج و توسعه فرهنگ اقامه نماز و بر مبنای طرح جامع نظارت، برنامه‌ریزی و ارزیابی دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۳۹۲ کسب شد.
 بسترسازی و ایجاد زمینه های لازم به منظور اجرای برنامه ها و ابلاغ آن به واحدهای مجری در تمامی سطوح سازمانی، نظارت بر اجرا، ارزیابی برنامه ها و پیگیری تحقق اهداف پیش بینی شده ، کاربردی کردن و بهره برداری از نتایج حاصل از فعالیت های انجام شده از جمله معیارهای این رتبه بندی است.
 گفتنی است بانک ملی ایران سال گذشته نیز در این ارزیابی به عنوان دستگاه برتر شایسته تقدیر معرفی شده بود.