تاپ خبر۲۴:بانک مرکزی از تلاش های بانک گردشگری در جهت استقرار و استفاده از سامانه چکاوک در این بانک تشکر و قدر دانی کرد. به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک گردشگری در بخشی از پیام ولی ا… سیف رییس کل بانک مرکزی خطاب به علی اصغر سفری مدیر عامل بانک گردشگری […]

تاپ خبر۲۴:بانک مرکزی از تلاش های بانک گردشگری در جهت استقرار و استفاده از سامانه چکاوک در این بانک تشکر و قدر دانی کرد.

به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک گردشگری در بخشی از پیام ولی ا… سیف رییس کل بانک مرکزی خطاب به علی اصغر سفری مدیر عامل بانک گردشگری آمده است: پرواز چکاوک بر آسمان اقتصاد ایران زمین، لحظه زیبای پیوند میان همان نیت پاک و همت والای شما بزرگمردان ایران است که با به کار گیری نیروهای متخصص داخلی و تلاش شبانه روزی و بی دریغ این عزیزان در بستری از صبر و مقاومت ، طلیعه دار عرصه نوینی بر نظام بانکی گشته اید.

بر اساس این گزارش بانک گردشگری همواره بر تسهیل عملیات بانکی تاکید داشته که استفاده از سامانه چکاوک یکی از موارد بهبود عملیات بانکی در بانک گردشگری عنوان می شود.