تاپ خبر۲۴: مدیرعامل بانک شهر، با تاکید بر اهمیت لایحه بانک مرکزی مبنی بر تغییر واحد پول ملی کشور، از مصوبه دولت در این خصوص استقبال کرد و این اقدام را منطقی دانست. به گزارش تاپ خبر۲۴ از مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر، دکتر حسین محمد پورزرندی، در حاشیه همایش «بانک شهر، مشارکت […]

تاپ خبر۲۴: مدیرعامل بانک شهر، با تاکید بر اهمیت لایحه بانک مرکزی مبنی بر تغییر واحد پول ملی کشور، از مصوبه دولت در این خصوص استقبال کرد و این اقدام را منطقی دانست.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر، دکتر حسین محمد پورزرندی، در حاشیه همایش «بانک شهر، مشارکت مردمی و سرمایهاجتماعی با اشاره به مصوبه دولت برای تغییر واحد پول ملی از ریال به تومانگفت: در شرایط اقتصادی که ارزش پولی افت می کند، یکی از راهکارهاحذف صفر است.

وی با تاکید بر اهمیت لایحه بانک مرکزی در خصوص تغییر واحد پول ملی کشورخاطر نشان کرد: در گذشته حذف سه تا چهار صفر از واحد پولیمطرح بود و در حال حاضر، جامعه آمادگی پذیرش یک صفر از پول ملی رادارد

مدیرعامل بانک شهر تصریح کرد: به طور کلی تومان رواج بیشتری میان مردمدارد و حسن این مصوبه این است که بیان و نوشتار واحد پولی یکسان میشود.

وی در ادامه با اشاره به حمایت بانک شهر از پروژه‌های عمرانی کلانشهرها گفت:امروز مدیریت شهری و مدیریت درآمد باید با نگاه استراتژیک باشد و جذب منابع از سوی بانک شهر با همین هدف و در راستای ارتقای سطح کیفی زندگی شهروندان است.

پورزرندی در ادامه توسعه شهرها را نیازمند درآمد پایدار دانست گفت: حاشیه نشینی یکی از معضلات کلانشهرهاست و رفع این مشکل به تنهایی بر عهده یک بانک یا مدیریت شهری نیست و نیازمند کمک همه نهادهاست ، ضمن آن‌که افزایش جمعیت در کلانشهرها نیز روش درستی نیست و بایدظرفیت شهرها را در خصوص همه امکانات در نظر گرفت