تاپ خبر24: همزمان با فرا رسیدن لیالی قدر و شب پر فیض دعا و نیایش نوزدهم ماه رمضان و ضربت خوردن مولی الموحدین علی(ع)، در روز دوشنبه 21 فروردین ماه جاری و نوزده ماه رمضان، ساعت کار واحدهای بانک ملی ایران تغییر کرد.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک ملی ایران، بر اساس مصوبه دولت و به منظور استفاده مناسب از فضایل و معنویت شب های قدر و بهره مندی از برکات عدیده این لیالی نورانی و شریف، فعالیت واحدهای بانک در روز دوشنبه هفته جاری مصادف با ١٩ ماه مبارک رمضان با دو ساعت تاخیر آغاز می شود.