تاپ خبر۲۴:طی ایام نوروز ۱۳۹۴، ساعت شروع و پایان جلسه معاملاتی قراردادهای آتی در بورس کالای ایران تغییر می کند. بنابر اطلاعیه مدیریت توسعه بازار مشتقه، زمان و مدت هر یک از مراحل جلسه معاملاتی قراردادهای آتی سکه طلا و زیره سبز طی روزهای معاملاتی ۵ لغایت ۱۱ فروردین ماه سال ۹۴ با تغییراتی مواجه […]

تاپ خبر۲۴:طی ایام نوروز ۱۳۹۴، ساعت شروع و پایان جلسه معاملاتی قراردادهای آتی در بورس کالای ایران تغییر می کند.
بنابر اطلاعیه مدیریت توسعه بازار مشتقه، زمان و مدت هر یک از مراحل جلسه معاملاتی قراردادهای آتی سکه طلا و زیره سبز طی روزهای معاملاتی ۵ لغایت ۱۱ فروردین ماه سال ۹۴ با تغییراتی مواجه شد.بر اساس این گزارش، دوره پیش گشایش قراردادهای آتی سکه طلا طی روزهای شنبه تا پنج شنبه ، از ساعت ۱۱ تا ۱۱٫۳۰ قبل از ظهر خواهد بود.
حراج تک قیمتی نیز راس ساعت ۱۱٫۳۰ و حراج پیوسته از ساعت ۱۱٫۳۰ الی ۱۴٫۵۵ تعیین شده است. دوره پایانی معاملات نیز در بازه زمانی ساعت ۱۴٫۵۵ الی ۱۵ بعداز ظهر اعلام شده است.شایان ذکر است، دوره پیش گشایش قراردادهای آتی زیره سبز نیز در ایام نوروز طی روزهای شنبه تا چهارشنبه ، از ساعت ۱۲ تا ۱۲٫۳۰ ظهر خواهد بود. حراج تک قیمتی نیزراس ساعت ۱۲٫۳۰ و حراج پیوسته از ساعت ۱۲٫۳۰ الی ۱۴٫۵۵ اعلام شده است. دوره پایانی معاملات نیز در بازه زمانی ساعت ۱۴٫۵۵ الی ۱۵ بعدازظهر تعیین شده است.
همچنین دوره پیش گشایش قراردادهای آتی زیره سبز در روز پنج شنبه ، از ۱۲ تا ۱۲٫۳۰ ظهر خواهد بود. حراج تک قیمتی نیزراس ساعت ۱۲٫۳۰ و حراج پیوسته از ساعت ۱۲٫۳۰ تا ۱۳٫۵۵ خواهد بود. دوره پایانی معاملات نیز در بازه زمانی ساعت ۱۳٫۵۵ الی ۱۴ بعداز ظهر تعیین شده است.