تاپ خبر۲۴: مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی تعیین تکلیف بدهی های دولت و همسان سازی حقوق مستمری بگیران را نقطه عطف برنامه ششم توسعه دانست. دکتر سیدتقی نوربخش که در جمع مدیران این سازمان و درباره بررسی برنامه ششم توسعه که در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد سخن می گفت، با اعلام مطلب فوق […]

تاپ خبر۲۴: مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی تعیین تکلیف بدهی های دولت و همسان سازی حقوق مستمری بگیران را نقطه عطف برنامه ششم توسعه دانست.

دکتر سیدتقی نوربخش که در جمع مدیران این سازمان و درباره بررسی برنامه ششم توسعه که در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد سخن می گفت، با اعلام مطلب فوق افزود: از دولت محترم و مجلس شورای اسلامی که در جهت حفظ و ارتقای منافع بازنشستگان و بیمه شدگان عزیز، پیشقدم شده اند، استقبال می کنیم.

وی با اشاره به اینکه بر اساس ماده ١٣ مصوب کمیسیون تلفیق برنامه ششم، تکلیف بدهی های دولت به این سازمان مورد توجه قرار گرفته است، افزود: بدون تردید تصویب این ماده و پرداخت بدهی های دولت به سازمان که در دولت های مختلف ایجاد شده است، در روند ارائه خدمات به بیش از نیمی از جمعیت کشور، کاملا موثر و رافع بسیاری از مشکلات تاریخی سازمان است.

دکتر نوربخش درباره تبصره ٢ این ماده، مبنی بر ممنوعیت ایجاد هر گونه تعهد جدید برای سازمان تأمین اجتماعی در طی سال های اجرای برنامه ششم توسعه نیز گفت: بر اساس این تبصره، پیش بینی شده است هر گونه ایجاد تعهد بایستی همراه با تأمین اعتبار در قانون بودجه همان سال باشد که این موضوع نیز حکایت از درک عمیق دولت و مجلس محترم دارد.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی همچنین درباره بند ج این ماده قانونی که درباره تکلیف این سازمان برای همسان سازی حقوق بازنشستگان است، گفت: ما با همسان سازی حقوق مستمری بگیران کاملا موافقیم. اجرای مرحله اول این قانون فقط در سال ٩٢ ، حدود ٢٣٠٠ میلیارد تومان و در طی ٧ سال بیش از ١٠ هزار میلیارد تومان بار مالی داشته است. بدیهی است با عنایت به لزوم ایفای تعهدها همراه با تأمین منابع مورد نیاز در صورت تأمین منابع مالی پایدار، از افزایش حقوق بازنشستگان استقبال می کنیم.

دکتر نوربخش در پایان سخنان خود از توجه دولت محترم و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به نظرات کارشناسی سازمان تأمین اجتماعی در بررسی و تصویب قوانین مربوط به این سازمان تشکر کرد و گفت: این توجه، در تاریخ سازمان بی سابقه است.