تاپ خبر۲۴: برندگان طرح های دستچین و دوستانه باشگاه مشتریان بانک ملت با حضور نمایندگان ادارات کل این بانک مشخص شدند. به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک ملت، در این قرعه کشی ها که با استفاده از سیستم گوی و گردونه و رایانه برگزار شد، یک دستگاه خودروی پژو ۲۰۶ و […]

تاپ خبر۲۴: برندگان طرح های دستچین و دوستانه باشگاه مشتریان بانک ملت با حضور نمایندگان ادارات کل این بانک مشخص شدند.

به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک ملت، در این قرعه کشی ها که با استفاده از سیستم گوی و گردونه و رایانه برگزار شد، یک دستگاه خودروی پژو ۲۰۶ و یک دستگاه خوردویMVM۳۱۵در طرح دستچین و یک دستگاه خودروی پژو ۲۰۶ پراز اسکناس جمعا به ارزش یک میلیارد ریال، ۱۰ چمدان پر از اسکناس هریک به ارزش یکصد میلیون ریال و ۱۰۰ کیف پر از اسکناس هریک به ارزش ۱۰ میلیون ریال در طرح دوستانه به ۱۱۳ برنده خوش شانس تعلق گرفت.
بر اساس این گزارش، در قرعه کشی نخست، یک دستگاه خودروی پژو ۲۰۶ بین آن دسته از اعضای باشگاه مشتریان بانک ملت که در دوره اجرای طرح دستچین از ۱۹ دی ماه تا ۲۸ اسفندماه ۱۳۹۳ نسبت به واگذاری حداقل ۱۰ امتیاز در گروه جایزه خودروی پژو ۲۰۶ اقدام کرده بودند قرعه کشی شد.
قرعه کشی دوم هم که جایزه آن یک دستگاه خودرویMVM۳۱۵بود بین آن دسته از اعضای باشگاه مشتریان بانک ملت انجام شد که در تاریخ مذکور نسبت به واگذاری حداقل ۱۰ امتیاز در گروه جایزه خودرویMVM۳۱۵اقدام کرده بودند.
در قرعه کشی سوم نیز یک دستگاه خودروی پژو ۲۰۶ پر از اسکناس به ارزش یک میلیارد ریال به قید قرعه به یک نفر از از اعضای باشگاه مشتریان بانک ملت که در دوره اجرای طرح دوستانه از اول بهمن ۹۳ تا ۳۱ فروردین ۹۴ نسبت به جذب حداقل ۱۰ عضو در این باشگاه اقدام کرده بودند اختصاص یافت.
در قرعه کشی چهارم و پنجم هم به ترتیب ۱۰ چمدان و ۱۰۰ کیف پر از اسکناس به ترتیب به آن دسته از اعضای باشگاه مشتریان بانک ملت که در دوره اجرای طرح دوستانه به ترتیب نسبت به جذب حداقل ۶ عضو و حداقل سه عضو در این باشگاه اقدام کرده بودند تعلق گرفت.