تاپ خبر۲۴:۵۸۰ متر از خط لوله ۱۰ اینچ اهواز-ری تعویض پوشش شد. به گزارش روابط عمومی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه تهران، رئیس واحد مهندسی خوردگی این منطقه گفت: یکی از مهمترین عواملی که می تواند در حفظ سازه های فلزی از جمله لوله های نفت مؤثر باشد، پوشش مناسب است. مهندس […]

تاپ خبر۲۴:۵۸۰ متر از خط لوله ۱۰ اینچ اهواز-ری تعویض پوشش شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه تهران، رئیس واحد مهندسی خوردگی این منطقه گفت: یکی از مهمترین عواملی که می تواند در حفظ سازه های فلزی از جمله لوله های نفت مؤثر باشد، پوشش مناسب است.
مهندس محمدحسین حسینی¬خو افزود: خط لوله ۱۰ اینچ اهواز- ری، اولین خط لوله سراسری در ایران می باشد که در سال ۱۳۳۶ احداث گردید و در حال حاضر نیز از بهترین لوله های انتقال دهنده فرآورده های نفتی می باشد.
وی یادآورد شد: پوشش خط لوله مذکور برای اولین بار در حال تعویض می باشد و این پوشش از نوع کولتار بوده که در جریان تعویض آن از پوشش رنگی استفاده می شود.