تاپ خبر۲۴:مدیر منطقه شمالشرق گفت: تعویض خط ۲۲ اینچ ری- شاهرود در کیلومتر ۲۳۸به طور همزمان با دو گروه تخصصی در دو نقطه به طول ۶۰ متر در کمترین زمان ممکن انجام شد. به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه شمالشرق، مهندس قاسم یارمحمدی با […]

تاپ خبر۲۴:مدیر منطقه شمالشرق گفت: تعویض خط ۲۲ اینچ ری- شاهرود در کیلومتر ۲۳۸به طور همزمان با دو گروه تخصصی در دو نقطه به طول ۶۰ متر در کمترین زمان ممکن انجام شد.
به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه شمالشرق، مهندس قاسم یارمحمدی با اشاره به اهمیت خط ۲۲ اینچ در تامین سوخت منطقه شمالشرق بیان کرد: با توجه به اهمیت سوخت رسانی خط ۲۲ اینچ و تعویض در دو نقطه با استقرار دو گروه از پرسنل تخصصی و تجهیزات مناسب این پروژه کمتر از ۱۰ ساعت به طول انجامید.