تاپ خبر۲۴: تعداد کارت های الکترونیک صادره از سوی بانک ملت تا پایان خردادماه امسال از ۵۷ میلیون فقره گذشت. به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک ملت، این بانک با هدف ترویج فرهنگ استفاده از بانکداری الکترونیک و توسعه پرداخت های غیرحضوری، تا پایان بهار امسال، ۵۷ میلیون و ۱۷۵ هزار و ۵۳۰ […]

تاپ خبر۲۴: تعداد کارت های الکترونیک صادره از سوی بانک ملت تا پایان خردادماه امسال از ۵۷ میلیون فقره گذشت.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک ملت، این بانک با هدف ترویج فرهنگ استفاده از بانکداری الکترونیک و توسعه پرداخت های غیرحضوری، تا پایان بهار امسال، ۵۷ میلیون و ۱۷۵ هزار و ۵۳۰ فقره انواع کارت های الکترونیک برای مشتریان در سراسر کشور صادره کرده است.
بر اساس این گزارش، تا پایان خردادماه، ۳۴ میلیون و ۶۶۰ هزار و ۸۹ فقره کارت برداشت و ۲۰ میلیون و ۵۲۸ هزار و ۹۲۹ فقره کارت های خرید و هدیه، برای مشتریان بانک ملت صادر شده است.
صدور یک میلیون و ۹۵۹ هزار و ۵۳۴ فقره کارت پول الکترونیک و ۲۶ هزار و ۹۷۸ فقره کارت اعتباری، از دیگر اقدامات بانک ملت در حوزه صدور کارت های الکترونیک تا پایان ماه سوم سال جاری بوده است.