تاپ خبر۲۴: بانک صادرات ایران به منظور افزایش سطح دسترسی مشتریان به خدمات بانکداری نوین تا پایان اردیبهشت ماه امسال بیش از ۴۶ میلیون کارت الکترونیکی بانکی صادر نموده است. به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران این بانک در راستای جلب رضایت مشتریان، ارتقای کیفی خدمات، تنوع بخشی به […]

تاپ خبر۲۴: بانک صادرات ایران به منظور افزایش سطح دسترسی مشتریان به خدمات بانکداری نوین تا پایان اردیبهشت ماه امسال بیش از ۴۶ میلیون کارت الکترونیکی بانکی صادر نموده است.
به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران این بانک در راستای جلب رضایت مشتریان، ارتقای کیفی خدمات، تنوع بخشی به محصولات و توسعه بانکداری الکترونیک، نسبت به صدور و تحویل انواع کارت بانکی به مشتریان و متقاضیان دراسرع وقت اقدام نموده و بر این اساس تا پایان اردیبهشت ماه امسال ۴۶ میلیون و ۴٨۴هزار کارت الکترونیکی بانکی صادر و تحویل مشتریان نموده است که از این تعداد، بیش از ٣٠ میلیون و ۵١۵ هزار کارت مربوط به سپهر کارت های صادره می باشد.
این گزارش حاکی است از بین انواع کارتهای الکترونیکی، کارتهای سپهر با توجه به قابلیتهای زیاد آن که امکان دریافت و انتقال وجه از طریق دستگاههای خودپرداز، خرید online از طریق بسترهای اینترنتی، خرید با استفاده از دستگاههای پایانه فروش و… را برای مشتریان فراهم میسازد بیشتر مورد استقبال قرار گرفته است.
دارندگان سپهرکارتها میتوانند از خدمات متنوع دستگاههای خودپرداز، خدمت پرداخت تلفنی قبوض و تلفنبانک صدای سپهر (٠٩۶٠٢)، پایانههای فروش نصب شده در فروشگاههای معتبر سراسر کشور و دستگاههای کارتخوان شعب استفاده نمایند.
گفتنی است بانک صادرات ایران با ٢۶٠٠ شعبه در سراسر کشور، ۴٢۴ هزار و ٢۶٠ دستگاه کارتخوان متصل به حسابهای این بانک، ۴٢٣ هزار مشتری اینترنتی و ارایه انواع خدمات متنوع نوین بانکی به عنوان بزرگترین بانک بورسی خصوصی کشور نقش موثری در توسعه و نهادینه کردن فرهنگ بانکداری الکترونیک در جامعه ایفا نموده است