تاپ خبر24: مدیر عامل جدید پتروشیمی خارک برنامه های این پتروشیمی را در دوره جدید اعلام کرد .

 

دکتر حسن وفایی که از مدیران مجرب و خوشنام صنعت نفت ، ایثارگر و فرزند جنوب است در گفت وگویی اعلام کرد: استراتژی ۵ ساله پتروشیمی خارک بزودی تدوین و این پتروشیمی برای اولین بار دارای برنامه بلند مدت و زمانبندی شده، می شود و هر ساله برنامه اجرایی تهیه و بر اساس ان کارها انجام می گردد. وی نیروی انسانی را مهمترین عامل توسعه یک مجموعه دانست و گفت : برای اجرای برنامه باید مدیران با تجربه ، تحصیلکرده و با انگیزه انتخاب و نظارت جدی بر اجرای برنامه ها خواهیم داشت.

این مدیر مجرب صنعت نفت افزایش تولید ، بهره وری و تعامل سازنده با سهامداران و مسئولین استان بوشهر را از مهمترین اولویت های دوره جدید اعلام و گفت: با تعامل سازنده با سهامداران و مسئولین استانی در جهت افزایش سرمایه و اجرای طرحهای توسعه ای و پایین دست پتروشیمی با ارزش افزوده بیشتر اقدام خواهیم کرد.

وی به انباشت مطالبات معوقه ارزی این شرکت اشاره کرد و گفت : با تقویت واحد حقوقی و استفاده از افراد توانمند و کارشناسان خبره ابتدا پرونده ها را به روز و در جهت وصول مطالبات و پیشگیری از ایجاد مطالبات جدید و اصلاح و تدوین ایین نامه ها اقدام خواهیم کرد‌.

این مدیر جنوبی توجه به نیروی انسانی و معیشت و رفاه کارکنان و ایجاد انگیره در بین کارکنان را از دیگر برنامه ها اعلام کرد و گفت : تبعیض و بی عدالتی عامل عدم ایجاد انگیزه و بهره وری است و در جهت همسان سازی حقوق ها و اجرای عدالت ، انضباط مالی، شفاف سازی و جذب نیروهای بومی اقدام خواهیم کرد و حق مردم خارک است که از مزایایی پتروشیمی که در آن جزیره می باشد استفاده کنند و در این راستا به وظیفه مسئولیت اجتماعی خود عمل خواهیم کرد.

وی گفت : از ابراز لطف همکاران پتروشیمی خارک ممنونم که آمادگی کامل برای اجرای برنامه ها و توسعه بیش از پیش این شرکت دارند و صداقت در گفتار و رفتار و توجه به کرامت انسانی و تعامل دو جانبه با همکاران را سر لوحه کارهای خود می دانیم.

دکتر وفایی گفت : عده ای که منافع آنها در دوره جدید به خطر افتاده و سعی در تشویش افکار کارکنان، کارگران و پرسنل زحمت کش پتروشیمی خارک دارند توصیه می کنیم از خویشتنداری ما سو استفاده نکنند. وی تاکید کرد: دست همه کسانی راکه دل در گرو پیشرفت و توسعه پتروشیمی خارک دارند به گرمی می فشاریم و انشا الله با همکاری کارشناسان ، کارکنان ، پرسنل و مدیران شرکت پتروشیمی خارک و با استفاده از راهنمایی و نظرات هیات مدیره ، مسئولین استان بوشهر و سهامداران کارهای بزرگی انجام دهیم.