تاپ خبر۲۴:تصویری جالب از حضور مصطفی پورمحمدی در اولین دیدار هیئت دولت های نهم و یازدهم با رهبر معظم انقلاب. وی در سال ۸۴ وزیر کشور بود. پورمحمدی هم اکنون وزیر دادگستری است. منبع:پایگاه خبری ملیت

تاپ خبر۲۴:تصویری جالب از حضور مصطفی پورمحمدی در اولین دیدار هیئت دولت های نهم و یازدهم با رهبر معظم انقلاب. وی در سال ۸۴ وزیر کشور بود. پورمحمدی هم اکنون وزیر دادگستری است.

منبع:پایگاه خبری ملیت