تاپ خبر۲۴ : گفته می شود اکبر نوروزی مدیر عامل و عضو هیات مدیره صندوق بازنشستگی فولاد به عنوان رئیس هیات مدیره این صندوق معرفی شده است و مدیر عامل جدید نیز بزودی معرفی خواهد شد. در جلسه اخیر هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و سایر صندوق های وابسته برخی تصمیمات اتخاذ شده است. به […]

تاپ خبر۲۴ : گفته می شود اکبر نوروزی مدیر عامل و عضو هیات مدیره صندوق بازنشستگی فولاد به عنوان رئیس هیات مدیره این صندوق معرفی شده است و مدیر عامل جدید نیز بزودی معرفی خواهد شد.

در جلسه اخیر هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و سایر صندوق های وابسته برخی تصمیمات اتخاذ شده است.

به گزارش عصر خبر، گفته می شود اکبر نوروزی مدیر عامل و عضو هیات مدیره صندوق بازنشستگی فولاد به عنوان رئیس هیات مدیره این صندوق معرفی شده است و مدیر عامل جدید نیز بزودی معرفی خواهد شد.

همچنین گفته می شود هیات امنای تامین اجتماعی قصد تغییر یکی از اعضای هیات مدیره تامین اجتماعی را دارد و مهرداد محقق زاده دوانی اصل و ناهید حیدری کاندیدهای تصدی این پست هستند. با توجه به این که محقق زاده دارای رزومه قوی تر بوده (مدیر کل تامین اجتماعی استان مرکزی، مدیر کل بودجه و تشکیلات تامین اجتماعی، مشاور ارشد مدیر عامل تامین اجتماعی، عضو هیات مدیره برخی شرکت ها و معاون فنی و درآمد تامین اجتماعی ) است، نظر هیات امنا به وی مثبت است اما گفته می شود هیات امنا این موضوع را به نظر وزیر کار منوط کرده است..ناهید حیدری نیز در حال حاضر مدیر کل تامین اجتماعی غرب تهران و ریاست شعب تامین اجتماعی را در کارنامه کاری خود دارد.

باید دید در روزهای آینده اخبار رسمی حکایت از چه تغییراتی دارد.