تاپ خبر۲۴: معاون اداری و توسعه منابع انسانی بانک شهر، از برگزاری کانون ارزیابی و توسعه رؤسای شعب جوان تهران خبر داد. به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از مرکز ارتباطات و روابط‌عمومی بانک شهر، سیدحسین مظلوم، معاون اداری و توسعه منابع انسانی این بانک گفت: سنجش و ارزیابی با رویکردی کاربردی، همواره یکی از […]

تاپ خبر۲۴: معاون اداری و توسعه منابع انسانی بانک شهر، از برگزاری کانون ارزیابی و توسعه رؤسای شعب جوان تهران خبر داد.

به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از مرکز ارتباطات و روابط‌عمومی بانک شهر، سیدحسین مظلوم، معاون اداری و توسعه منابع انسانی این بانک گفت: سنجش و ارزیابی با رویکردی کاربردی، همواره یکی از مسائل اساسی در انتخاب و انتصاب کارکنان است و کانون ارزیابی با بیشترین درصد اعتبار، به عنوان روش ارزیابی کارکنان به ‌منظور شناسایی استعدادها، جذب و انتصاب در بانک شهر انتخاب شده است.
وی با اشاره به این ‌که در روش کانون ارزیابی و توسعه، فرد بر اساس مدل شایستگی و با ترکیب چند ابزار مورد ارزیابی قرار گرفته و در نهایت گزارش مربوطه بر اساس شایستگی‌ها در دو حوزه فردی و سازمانی تدوین و ارائه می‌شود، افزود: بر اساس گزارش فردی، برنامه توسعه شخصی(IDP) کارکنان مشخص و قسمتی از اجرای برنامه‌های توسعه به کارکنان واگذار می‌شود تا نسبت به آن اهتمام ورزند.
مظلوم با اشاره به تکمیل فرآیند مهندسی و طراحی کانون ارزیابی و توسعه بانک شهر و اختصاص و تجهیز فضای فیزیکی مورد نیاز، افزود: در اولین مرحله از اجرای کانون ارزیابی و توسعه نسبت به ارزیابی رؤسا و معاونین شعب جوان مناطق سه‌گانه تهران و شهر کرج از بهمن‌ماه سال جاری اقدام می‌شود و در فاز بعدی نیز، رؤسای شعب سراسر کشور و همچنین رؤسای ادارات در کانون ارزیابی و توسعه شرکت خواهند کرد.