تاپ خبر۲۴: سید رحمت اله اکرمی در گفتگو با شادا اقدامات انجام شده توسط معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور در راستای ترویج فرهنگ مدیریت راهبردی و به موازات آن برنامه ریزی راهبردی در آن معاونت طی سال ۱۳۹۴را تشریح کرد. به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی(شادا)، اکرمی در تشریح اقدامات انجام […]

تاپ خبر۲۴: سید رحمت اله اکرمی در گفتگو با شادا اقدامات انجام شده توسط معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور در راستای ترویج فرهنگ مدیریت راهبردی و به موازات آن برنامه ریزی راهبردی در آن معاونت طی سال ۱۳۹۴را تشریح کرد.

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی(شادا)، اکرمی در تشریح اقدامات انجام شده توسط خزانه داری کل کشور گفت: به منظور پیشبرد اولویت های راهبردی ابلاغی از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عنایت به ضرورت اجرای تکالیف بسته تفاهم سند راهبردی و بسته نهادینه سازی مدیریت راهبردی مرتبط با معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور و با هدف ترویج فرهنگ مدیریت راهبردی و به موازات آن برنامه ریزی راهبردی در این معاونت، اقداماتی طرح ریزی و اجراء شد تا تمهیدات لازم برای تحقق اهداف و اقدامات راهبردی مدون شده، بعمل آمده و شاهد رشد و شکوفایی روز افزون معاونت و به تبع آن وزارت امور اقتصادی و دارایی باشیم.

اکرمی در ادامه گفت: تدوین چشم انداز و ماموریت معاونت با استفاده از تجارب ۱۵ کشور از جمله اقداماتی است که در این زمینه انجام شد و نتیجه آن نیز در اینفوگراف سند راهبردی معاونت نظارت مالی و خرانه داری کل کشور درج شده است.

معاون نظارت مالی وزیر اقتصاد همچنین از مولد سازی و مدیریت دارایی‌های دولت و ارتقاء نظارت بر عملکرد مالی (دریافتها و پرداختهای) دستگاه های اجرایی و ایجاد ساز و کار پایش و پاسخگویی روابط مالی دولت (خزانه‌داری کل کشور)، بانک مرکزی و وزارت نفت، افزایش اوراق بهادار الکترونیکی شده، ایجاد قابلیت رهگیری دریافتها و پرداختهای خزانه و ساماندهی، نظارت و افتتاح حسابهای دولتی و مشارکت در سامانه نسیم بانک مرکزی به عنوان سایر اقدامات انجام شده توسط این معاونت در سال ۱۳۹۴ خبر داد.

سید رحمت اله اکرمی، افزایش ضریب اطمینان نظارت مالی از طریق گردش ذیحسابان و معاونین، راهبری استقرار استانداردهای حسابداری بخش عمومی با رویکرد تعهدی و طراحی ساز وکار مدیریت بدهی‌های دولت را از اقدامات مهم دیگری بر شمرد که در سال ۱۳۹۴ و با هدف ارتقاء مدیریت راهبردی در معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور انجام شده است.

معاون وزیر اقتصاد در ادامه گفت: ارتقاء مهارتهای فنی و حرفه‌ای در خزانه معین استانها ، توسعه سیستم درخواست وجه الکترونیک خزانه، ارتقاء نظام نظارت مالی از طریق ارزیابی و توسعه حرفه‌ای ذیحسابان و توسعه نظام شایسته سالار، مشارکت فعال در تهیه لوایح، بخشنامه ها، دستورالعمل های قانونی، ارتقاء نظام نظارت بر عملکرد منابع و مصارف بودجه‌، توسعه و استقرار مدیریت دانش و حمایت از شایسته سالاری و نوآوری در معاونت نظارت مالی از جمله اقدامات دیگری است که تا کنون و در راستای تحقق اهداف مدیریت راهبردی انجام شده است.

وی افزود: تبیین جایگاه برنامه ریزی راهبردی در معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور یکی از اولویت های اصلی در این برنامه است.

معاون نظارت مالی وزیر اقتصاد و خزانه دار کل کشور یادآور شد: همه سازمانها و از جمله سازمان های دولتی، در محیط پر تلاطم و متغیر تکنولوژیکی، فرهنگی و اجتماعی قرار دارند و نیازمند سازگاری و تعامل سازنده با آن‌ها هستند، به عبارت دیگر، یک سازمان بطور خودکفا و جدا از محیط پیرامون نمی تواند به حیات اجتماعی خود ادامه دهد.

سید رحمت اله اکرمی تصریح کرد: در همین راستا، معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور به عنوان یک سازمان دولتی نیازمند برقراری ارتباط و تبادل اطلاعات با سیستم های بزرگ تر و تمامی ذینفعان بیرونی و درونی است.

معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور گفت: این معاونت نیز در اجرای اولویت‌های راهبردی وزیر امور اقتصادی و دارایی و سند راهبردی ابلاغ شده، تمام امور جاری و برنامه های عملیاتی معاونت را سازماندهی نموده و توسط شورای مدیریت راهبردی و دبیرخانه آن، به طور مستمر رصد می نماید و شایان ذکر است سند راهبردی معاونت سر لوحه تمام امور جاری و آتی این معاونت محسوب می شود.

معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در ادامه با اشاره به اهمیت جایگاه برنامه ریزی راهبردی اشاره کرده و در این خصوص گفت: با عنایت به جایگاه ویژه برنامه ریزی راهبردی و اولویت های ابلاغی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و به تبع آن ضرورت توجه و همسویی تمام برنامه ها و اقدامات جاری و بلند مدت ادارات کل تابعه معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور با سند راهبردی، اعضای شورای مدیریت راهبردی معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور و رئیس شورای اجرایی آن اداره کل منصوب شدند.

معاون نظارت مالی وزیر اقتصاد، نظارت و ارزیابی کلان در عملکرد سند راهبردی و رصد کلان دو پروژه کلیدی، تصویب ساز و کارهای اثر بخش برای فرآیندهای برنامه ریزی، اجرا، نظارت و ارزیابی سند راهبردی و دو پروژه کلیدی را از دیگر اقدامات مهم این معاونت در حوزه مدیریت راهبردی و تهیه و ابلاغ نظام نامه ارزیابی عملکرد و پرداخت های انگیزشی ( پاداش) در معاونت را در همین راستا برشمرد.