تاپ خبر۲۴: با هدف کاهش بیش از پیش مراجعه حضوری شهروندان و مشتریان به شعب بانک شهر و در راستای صیانت از سلامت آنان، استفاده از درگاه های غیرحضوری این بانک تسهیل شد. به گزارش تاپ خبر۲۴ از مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر ، با توجه به شروع موج دوم بیماری کرونا در […]

تاپ خبر۲۴: با هدف کاهش بیش از پیش مراجعه حضوری شهروندان و مشتریان به شعب بانک شهر و در راستای صیانت از سلامت آنان، استفاده از درگاه های غیرحضوری این بانک تسهیل شد.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر ، با توجه به شروع موج دوم بیماری کرونا در سطح کشور و در راستای مدیریت، کنترل و پیش گیری از شیوع ویروس ، تا اطلاع ثانوی تغییراتی بر روی سیستم های نرم افزاری و ابزارهای الکترونیکی بانک شهر به منظور تسهیل استفاده مشتریان از درگاه های غیرحضوری جهت کاهش مراجعات حضوری ایشان به شعب به شرح ذیل اعمال شده است:
۱- افزایش سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت (شتابی و درون بانکی) از طریق درگاه های اینترنتی، خودپردازها و کیوسک از مبلغ ۳۰ میلیون ریال در هر شبانه روز از مبدا هر کارت به مبلغ ۶۰ میلیون ریال.
۲- افزایش سقف انتقال وجه کارتی از طریق پرداخت سازها از یک میلیون ریال به ۳۰ میلیون ریال در روز.
۳- تمدید تاریخ انقضای کارت های بانکی بدون نیاز به مراجعه حضوری مشتری به مدت یکسال از تاریخ انقضای کارت ها و تا اطلاع ثانوی.