تاپ خبر۲۴:معاون برنامه‌ریزی و توسعه فناوری اطلاعات بانک شهر از تسهیل در ارائه بُنکارت فیزیکی به دانشجویان در نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران خبر داد. به گزارش تاپ خبر۲۴ از بانک شهر، احمد درخشنده، معاون برنامه‌ریزی و توسعه فناوری اطلاعات این بانک، با اشاره به ویژگی پیشخوانهای شهرنت، گفت: در پیشخوانها تمامی سرویسهای شعبه به صورت […]

تاپ خبر۲۴:معاون برنامه‌ریزی و توسعه فناوری اطلاعات بانک شهر از تسهیل در ارائه بُنکارت فیزیکی به دانشجویان در نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران خبر داد.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از بانک شهر، احمد درخشنده، معاون برنامه‌ریزی و توسعه فناوری اطلاعات این بانک، با اشاره به ویژگی پیشخوانهای شهرنت، گفت: در پیشخوانها تمامی سرویسهای شعبه به صورت کامل ارائه میشود و با وجود دستگاههای VTM(خودبانک)، همانند یک متصدی بانکی امکان ارایه خدمات به شهروندان وجود دارد.
وی با بیان این که به منظور تسهیل در ارائه خدمات بانکی به مراجعان نمایشگاه شهر آفتاب، دسترسیهای جدید در پیشخوانها پیشبینی شده است، افزود: همه دانشجویانی که در سایت وزارت ارشاد ثبتنام کردند، میتوانند برای دریافت کارت فیزیکی به شعب بانک شهر مراجعه کنند و یا در شهرنتها بُن خود را دریافت کنند.
درخشنده،خاطرنشان کرد: دانشجویان پس از تایید ثبتنام در سایت وزارت ارشاد، میتوانند با مراجعه به وبکیوسک پیشخوانهای شهرنت، گزینه نمایشگاه کتاب را انتخاب و با وارد کردن کد ملی، بُنکارت خود را دریافت کنند.
معاون برنامه‌ریزی و توسعه فناوری اطلاعات بانک شهر، تصریح کرد: انتخاب شعبه خاص در هنگام ثبتنام، مانع دریافت بُنکارت از سایر شعب نیست و تنها این اصل وجود دارد که هر فرد فقط میتواند یک بار بُنکارت دریافت کند. ولی اصلح است حسب برنامه ریزی صورت پذیرفته به واحد منتخب خود مراجعه نمایید .
وی با تاکید بر این که اعتقاد داریم پیشخوانهای شهرنت به تنهایی یک شعبه هستند، افزود: بنابراین، چنانچه دانشجویی در زمان ثبتنام، تقاضای کارت مجازی کرده باشد اما به هر دلیلی درخواست دریافت کارت فیزیکی داشته باشد، میتواند بُنکارت فیزیکی خود را با وارد کردن کد ملی، از پیشخوانها دریافت کند.
درخشنده، تصریح کرد: هم اکنون دو دستگاه پیشخوان شهرنت در مجموعه شهر آفتاب نصب شده که تا زمان برگزاری نمایشگاه به ۴دستگاه افزایش خواهد یافت و تلاش داریم در سالنهای نمایشگاه نیز وبکیوسکها در کنار هر دستگاه خودپرداز(ATM) مستقر شود.
وی، افزود: دستگاه شهرنت مستقر در سالن سه قلوی نمایشگاه شهر آفتاب، مجهز به دستگاه خودبانک(وی تی ام) است.