تاپ خبر24: تراز بانک سینا در سال مالی 1401 حدود 17 هزار و 671 میلیارد ریال مثبت بود.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط‌عمومی بانک سینا، بانک سینا توانست در سال ۱۴۰۱، از محل اعطای تسهیلات، ۶۵ هزار و ۴۵۵ میلیارد ریال درآمد شناسایی کند.
مانده تسهیلات پرداخت‌شده بانک سینا در پایان اسفندماه سال گذشته، ۴۷۴ هزار و ۸۱۸ میلیارد ریال بوده است که نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۳۱ درصد افزایش نشان می‌دهد.
در همین حال هزینه‌های بانک سینا در سال ۱۴۰۱ به منظور پرداخت سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری مبلغ ۴۷ هزار و ۷۸۴ میلیون بوده است که نسبت به سال قبل از آن با رشد ۲۵ درصدی مواجه بوده است.
بر اساس این گزارش، بانک سینا در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۷ هزار و ۶۷۱ میلیارد ریال تراز مثبت داشته است که نسبت به سال مالی ۱۴۰۰، حدود ۴۸ درصد افزایش نشان می‌دهد.