تاپ خبر۲۴: مجموعه بخشنامه های مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی با هدف ارایه منسجم و یکپارچه از ضوابط ومقررات ابلاغی تدوین شد. به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی این بانک به سیاق سنوات اخیر و فراهم شدن امکان دسترسی […]

تاپ خبر۲۴: مجموعه بخشنامه های مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی با هدف ارایه منسجم و یکپارچه از ضوابط ومقررات ابلاغی تدوین شد.

به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی این بانک به سیاق سنوات اخیر و فراهم شدن امکان دسترسی سهل و سریع آحاد جامعه وبه طور خاص دست اندرکاران و کارشناسان شبکه بانکی کشور به مجموعه ضوابط و مقررات ابلاغی در سال گذشته، اقدام به گردآوری بخشنامه های صادره در قالب لوح فشرده و همچنین درج نسخه ای از آن در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی کرده است.

این مجموعه در وب سایت بانک مرکزی در زیر بخش نظارت بانکی ، قسمت بخشنامه های نظارت قابل دریافت است.