تاپ خبر۲۴: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از تحقق ۹۹ درصدی وصول مالیات های مستقیم در چهار ماهه نخست امسال نسبت به بودجه مصوب خبر داد. به گزارش تاپ خبر۲۴ ، سید کامل تقوی نژاد، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور طی یک نشست رسانه ای، اظهار داشت: در بخش مالیات های مستقیم و […]

تاپ خبر۲۴: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از تحقق ۹۹ درصدی وصول مالیات های مستقیم در چهار ماهه نخست امسال نسبت به بودجه مصوب خبر داد.

به گزارش تاپ خبر۲۴ ، سید کامل تقوی نژاد، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور طی یک نشست رسانه ای، اظهار داشت: در بخش مالیات های مستقیم و در چهار ماهه نخست امسال، بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان وصول شده که ۹۹ درصد تحقق نسبت به بودجه مصوب را نشان می دهد و حدود ۲۵ درصد نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد داشته است.

تقوی نژاد همچنین از وصول ۲۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مالیات در چهار ماهه نخست امسال خبر داد و گفت: این میزان وصولی با ۲۹ درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال قبل، تحقق ۹۵ درصدی نسبت به بودجه مصوب و تحقق ۹۹٫۵ درصدی نسبت به پیش بینی فصلی را نشان می دهد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور خاطر نشان کرد: میزان وصولی درآمدهای مالیاتی در دو حوزه مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در چهارماهه نخست امسال، در مجموع رقمی بالغ بر ۲۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است .

تقوی نژاد در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در چهارماه نخست امسال و در بخش مالیات بر ارزش افزوده حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان مالیات وصول شده که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۸۹ درصد تحقق و ۳۵ درصد رشد را نشان می دهد.

وی افزود: از ابتدای اجرای این قانون تا پایان خرداد ۱۳۹۵، بالغ بر ۱۴۰ هزار میلیارد تومان مالیات و عوارض شامل ۸۸ هزار میلیارد تومان مالیات و ۵۲ هزار میلیارد تومان عوارض وصول شده که در بخش هزینه های عمومی کشور و همچنین هزینه های عمرانی شهرداری‌ها و دهیاری‌های سراسر کشور صرف شده است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه گفت: در چهار ماه نخست امسال و در بخش مالیات بر ارزش افزوده، حدود سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان عوارض وصول و به حساب شهرداری ها و دهیاری ها واریز شده است.

تقوی نژاد، افزود: مجموع وصولی مالیات بر ارزش افزوده در این چهار ماهه ابتدایی امسال نیز رقمی در حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان بوده است.

وی همچنین خاطرنشان کرد: از ابتدای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان خردادماه ۱۳۹۵، حدود ۵۳ هزار میلیارد تومان عوارض به حساب شهرداری ها ودهیاری ها واریز شده که صرف هزینه های عمرانی شهرها و روستاها شده است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در چهار ماه نخست امسال رقمی معادل ۹۲۰ میلیارد تومان تحت عنوان مالیات سلامت از وصولی های بخش مالیات بر ارزش افزوده به سلامت شهروندان اختصاص یافته است.

وی گفت: در سال ۱۳۹۴ در مجموع رقمی در حدود ۲۷۰۰ میلیارد تومان تحت عنوان مالیات سلامت اختصاص یافته است.

تقوی نژاد با بیان اینکه نرخ مالیات برارزش افزوده کالا و خدمات عمومی در سال ۱۳۹۵، همانند سال گذشته، ۹ درصد است، گفت: این نرخ شامل شش درصد مالیات (سهم دولت) و سه درصد عوارض (سهم شهرداری ها) است و یک واحد درصد از مالیات های وصولی تحت عنوان مالیات سلامت در کشور هزینه می شود.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور همچنین از دریافت حدود ۵٫۵ میلیون اظهارنامه الکترونیکی تا پایان تیرماه امسال در بخش مالیات های مستقیم خبر داد.

سید کامل تقوی نژاد، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در چهار ماه نخست سال ۹۵، حدود ۵٫۵ میلیون اظهارنامه الکترونیکی مربوط به اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی، اجاره املاک و مشاغل خودرو، بابت عملکرد سال ۹۴ دریافت شده که در مجموع نسبت به سال گذشته حدود ۱۱ درصد رشد را نشان می دهد.

وی همچنین تصریح کرد: در بخش مالیات بر ارزش افزوده نیز در چهار ماه نخست امسال در حدود ۷۵۰ هزار اظهارنامه الکترونیکی دریافت شده است.

تقوی نژاد با اشاره به دریافت ۳۰ دوره اظهارنامه مالیاتی بر اساس شش مرحله فراخوان مشمولین مالیات بر ارزش افزوده، عنوان کرد: از ابتدای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان خرداد ۱۳۹۵، در مجموع حدود هفت میلیون و ۷۳۳ هزار اظهارنامه الکترونیکی در سامانه ارزش افزوده ثبت شده است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص میزان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده به مؤدیان در خصوص اضافه پرداختی مالیات و عوارض نیز گفت: در چهار ماه نخست سال ۱۳۹۵، بالغ بر ۲۶۰ میلیارد تومان مالیات و عوارض ارزش افزوده به مؤدیان استرداد شده است که حدود نیمی از این میزان مربوط به استرداد به صادر کنندگان بوده است.