تاپ خبر۲۴: معاون اعتبارات با اشاره به اقدامات بانک در راستای عمران و آبادی شهرها گفت: بانک شهر بانکی است که بیشتر منابع خود را به تامین مالی پروژه‌های عمرانی در اکثر شهرهای کشور تخصیص داده است. به گزارش تاپ خبر۲۴ از مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر، مرتضی خامی با بیان این ‌که […]

تاپ خبر۲۴: معاون اعتبارات با اشاره به اقدامات بانک در راستای عمران و آبادی شهرها گفت: بانک شهر بانکی است که بیشتر منابع خود را به تامین مالی پروژه‌های عمرانی در اکثر شهرهای کشور تخصیص داده است.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر، مرتضی خامی با بیان این ‌که بانک شهر یک رویکرد و هدف اجتماعی ارزنده دارد، افزود: امروز، هر پروژه‌ای در سطح کلانشهرها و شهرهای کشور صورت می پذیرد، بدون تردید در آن ردپایی از بانک شهر وجود دارد و این خدمات، صرفا محدود به شهرداری‌های سهام‌دار بانک نیست و همه شهرهای کشور از این امکان بهره مند شده‌اند.
معاون اعتبارات بانک شهر خاطرنشان کرد: بانک شهر بانکی است که بیشتر منابع خود را در جهت تامین مالی پروژه‌های عمرانی در اکثر شهرهای کشور تخصیص داده است.
وی در ادامه تصریح کرد: به طور حتم، با توجه به ماهیت سازمانی بانک، لزوم سودآوری در مشارکت‌ها مطرح است و البته هرگز از اصول بانکداری اجتماعی دور نشده ایم و به رسالت مادی و معنوی خود نسبت به عموم شهروندان متعهد هستیم.